Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
TIFF, Tagged Image File Format, .tif
Μορφότυπο Σημασμένου Φακέλου Εικόνας
 
 

Είναι ένας γενικά γνωστός διαλειτουργικός τρόπος φύλαξης και αναπαραγωγής δυφιογραφικών εικόνων. (Εικόνων που τις διάφορες αξίες τους τις αποδίδουν δυφία, βλ. δυφιογράφημα). Είναι διαλειτουργικός επειδή είναι ανεξάρτητος από λειτουργικά συστήματα και είναι σημασμένος γιατί περιέχει στοιχεία/οδηγίες σε τυπογράφους και επξργστές εικόνων ως προς την αναπαραγωγή τους. Οι εικόνες TIFF ή TIF είναι υψηλής ποιότητας, πέρνουν οποιαδήποτε ανάλυση και χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις. Αποδίδει εξίσου καλά έγχρωμες, ασπρόμαυρες και γκριζοκλιμακωτές εικόνες. Η επέκταση φακέλου που περιέχει εικόνες TIFF είναι tif.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία