Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
vector
άνυσμα, διάνυσμα
 
 

Άνυσμα, μια ποσότητα ή ένα φαινόμενο που έχει μέγεθος και κατεύθυνση. Και εφ’ όσον έχει μέγεθος και κατεύθυνση εύκολα μπαίνει σε μια μαθηματική φόρμουλα. Συμβολίζεται ως μια γραμμή που το μήκος της δίνει το μέγεθος και το βέλος, στην άκρη, την κατεύθυνση είτε δισδιάστατα ή τρισδιάστατα, με μια γραμμή ή σε γραμμικό πλέγμα. (Αυτά ξεχάστε τα).

Στην υπολογιστική τα ανύσματα χρησιμοποιούνται στις γραφικές παραστάσεις όπου με γραμμές και καμπύλες (μαθηματικές φόρμουλες) αναπαραστάται το ζητούμενο. Αυτό σε αντιπαράθεση με τον δυφιογραφικό τρόπο όπου χρησιμοποιούνται οι στιγμές (κόκκοι) σε σειρές και στήλες για αναπαράσταση γραφικών. Η ανυσματογραφική μέθοδος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα πάνω στην δυφιογραφική. Μεγεθύνσεις των αντικειμένων δεν χάνουν από την ευκρίνεια τους, ούτε και είναι ανάγκη να ανοιχτεί άλλος φάκελος για να γίνει κάτι τέτοιο –εξοικονόμηση δίσκου-. Επίσης δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο του δοντιάσματος. Υπάρχουν και ανυσματικές γραμματοσειρές (vector fonts) όπου τα γράμματα αναπαράγονται με μαθηματικές φόρμουλες όχι με οδηγίες σε κάθε κόκκο.

 

   ανυσματικός υπολογιστής     vector processor

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία