Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Όλα τα Αριθμητικά Προθέματα

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει όλα τα μέχρι σήμερα προθέματα που χρησιμοποιούνται στην ονομασία αριθμών στην υπολογιστική. Πρέπει να λεχθεί ότι οι πολύ μικροί αριθμοί αναφέρονται συνήθως σε κλάσματα του δεύτερου (λεπτού) και οι πολύ μεγάλοι αριθμοί σε ποσά 8δων ή δυφίων.

 

 

   πρθμα  σμβλo   πρθμα    σμβλo          αρθμς           απόλτς αρ.
                                                         δεκαδ.   δυαδ.
   yocto-    y         oγδω-         ογ        10-24    2-80      επτάκις εκτμριοστό
   zepto-    z         εύδο-          ευ        10-21    2-70      εξάκις        »
   atto-       a         εκτο-          εκ        10-18    2-60     πεντάκις     »
   femto-     f         πεμπτο-      πε        10-15   2-50      τετράκις     » 
   ...........................................................................................................
   pico-      p         πικο-           π         10-12    2-40      τρισεκτμριοστό
                           (τεταρτο-)
   nano-     n         νανο-            ν        10-9     2-30       δισεκτμριοστό
                           (τριτο-)
   micro-    μ         μικρο-         μ       10-6     2-20       εκατομμυριοστό
   milli-      m         χιλιοστο-     χ        10-3     2-10
   centi-      c        εκατοστο-    ε        10-2
   deci-       d        δεκατο-        δ       10-1
   deca-      Da      δεκα-          Δα      10
   hecto-     H       εκατο-         ΕK      102
   kilo-        K       χιλιο-          Χ        103     210
   mega-     M       μεγα-          Μ       106        220       εκ.
   giga-       G        γίγα-           Γ         109     230       δισεκ..
   tera-        T        τερα-          Τ         1012    240       τρισεκ..
   .......................................................................................................
   peta-      P         πεντο-        Π         1015    250      τετράκις εκτμμριο
   exa-       E         εξο-            Ξ         1018    260       πεντάκις    »
   zetta-     Z         επτο-           Ε         1021    270       εξάκις        »
   yotta-    Y         οκτω-          Ο        1024   280        επτάκις      »


Η ανάγκη για απόδοση ονομάτων σε αριθμούς παρουσιάζεται για δυο λόγους, Για συντομία με αποφυγή μεγάλων λέξεων ή συνδυασμών λέξεων και για μετριασμό του αφηρημένου των πολύ μεγάλων ή πολύ μικρών αριθμών. Ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου (one millionth of a second) αποδίδεται πιο σύντομα και περιεκτικά με το ένα μικροδεύτερο (one microsecond).
 

Η ονοματοδότηση αριθμών στην αγγλική φαίνεται να λειτούργησε περιστασιακά με αποτέλεσμα η ορολογία να μην έχει συνοχή και να είναι προβληματική. Αυτό μεταφέρεται και στην ελληνική καθ’ ότι συνήθως επιλέγονται ελληνικές ή ελληνοπρεπείς λέξεις που μπορεί να μην αποδίδουν το εννοιολογικό περιεχόμενο. Το πρόθεμα zetta- προέρχεται ακουστικά από το γράμμα ζήτα και συγγενεύει, πάλιν ακουστικά, με το επτά. Η λέξη σημαίνει ένα εξάκις εκατομμύριο.
 

(Το πρόθεμα προέρχεται από τον εκθέτη, 270, και όχι από τον απόλυτο αριθμό, -εξάκις εκατομμύριο.) Το χειρότερο που θα μπορούσε ναγίνει είναι να μη μεταφραστεί και να υιοθετηθεί η λέξη όπως έχει. Δηλαδή zetta (-byte) με πρότυπο το megabyte ή gigabyte. Σ’ αυτό το λεξικό μεταφράζεται ως επτο- (επτοκτάδα).


Στον πίνακα πιο πάνω προτείνονται μεταφράσεις και στα πιο πρόσφατα αριθμητικά προθέματα που βρίσκονται πάνω και κάτω από την στικτή γραμμή. Η ονομασία προέρχεται από τον εκθέτη και όχι από τον απόλυτο αριθμό. Επίσης παρατηρείται ότι τα σύμβολα των μεγάλων αριθμών είναι κεφαλαία ενώ των μικρών πεζά. (βλ. Οκτάδα και δεύτερο)