Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική ΑναζήτησηΟΤΠ, οταυπί, Oμοιόμορφος Ταυτιστής Πόρων, URI, Uniform Resource Identifier
ΟΕΠ, Εντοπιστής, Oμοιόμορφος Εντοπιστής Πόρων, ιστοδιεύθυνση URL, Uniform Resource Locator, web address
ΚΛ, ΑΝ, κλειστό, (Ο), ανοικτό, (|) OFF, ON, down, (O), open, (|)
ο νόμος και η τάξη law and order
ογδ, ογδωδεύτερο ys, yoctosecond
ογκόκοκκος voxel, volume pixel
ογκομετρικός volumetric
οδηγητής, πρόγραμμα οδήγησης driver
ΟΣΚ, οδηγός συμπαγούς κατάστασης, οδηγός στερεάς κατάστασης SSD, solid state drive
οδηγός, οδηγώ, οδήγηση drive
οδικός χάρτης, χάρτης πορείας, σχέδιο δράσης roadmap
οδοκυρτώματα road humps, speed bumps, speed breakers
οδός odos
ΟΘΕΑ, οθόνη εμπρόσθιας ανάρτησης HUD, head up display
οθόνη ενεργού μητρότυπου active matrix display
ΥΠΣ, Οθόνη Υπερεπεκταμένης Συστοιχίας SXGA, Super Extended Graphics Array
οθόνη, μηνύτορας, εμφάνιση, επιφάνεια, επιφάνεια εργασίας display, monitor, screen
Οθόνη, Οπτική Επιφάνεια VDU, Visual Display Unit
οθονόφωνο screenphone
οικογένεια γραμμάτων typeface
οικοδίκτυο, οικιακό δίκτυο HAN, Home Area Network
οικοθέατρο home theatre, home cinema
οικονομετρία econometrics
οικονομίες κλιμακος, ανοικονομίες κλίμακος economies of scale, diseconomies of scale
8δα, Οκτάδα, Οκτάδα δυφίων byte, BinarY TErm
Οαδ, Οκτάδες ανά Δεύτερο Bps, Bytes per second
οκταδικό octal
οκτέτο octet
ΟΟ, οκτοκτάδα YB, yottabyte
οκτωκώδικας, οκταδικός κώδικας bytecode
όλαυτος, μόνος μου single handed
ολική ανάθεση turnkey
ΟΦΕ, ολική φρακτική εξέταση, δυναμική φρακτική εξέταση, δυναμικό φιλτράρισμα stateful inspection, dynamic packet filtering
ολικός προγραμματισμός brute force programming
ολόγυρο κέρδος, κατάσταση ολόγυρου κέρδους, αμοιβαίο κέρδος, κατάσταση αμοιβαίου κέρδους win-win, win-win situation
ολόγυρος ήχος surround sound
ΟΛΗΟ, ΟΛοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Οδήγησης IDE, Integrated Drive Electronics
ΟλΚυ, ΟΛοκληρωμένο ΚΥκλωμα, πλακίδιο IC, Integrated Circuit, chip
ολοκλήρωση, ολοκληρώνω, τελείωμα, τέλος finish, finished, finishing
ομάδα δράσης, εντολοδόχος ομάδα, επιχειρησιακή ομάδα action group, task force
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Panel of Experts
ομάδα μοτοσικλετιστών, παρέα μοτοσικλετιστών motocycle gang
ομάδα πίεσης lobby, pressure group
ομάδα πλαισίων GOP, group of pictures
ομαδική εργασία team work
ομαδικό λογισμικό groupware, teamware
ΟΜEN, όμιλος ειδικού ενδιαφέροντος SIG, special interest group
όμιλος, ιστόμιλος group, internet group
ομοαξονικός coaxial
ομοιοτάξιο mirror site
ομοιοτυπική, τηλεομοιοτυπική fax machine, fax, faxing
ομοιώνω, ομοίωση, ομοιωτής, ομοίωμα replicate, replication, replicator, replica
ομοιωτής θύρας port replicator
ομοταξία class
ομότιμη αρχιτεκτονική, ομότιμο δίκτυο peer to peer architecture, peer to peer network, P2P
όνομα, ταυτιστικό identifier, name
ονομάζω και ντροπιάζω, ονόμασε και ντρόπιασε name and shame
ονομασία δικτύου, ταυτοποίηση δικτύου SSID, service set identifier
οντότητα entity
οπαδός, λάτρης, ενθουσιαστής, θαυμαστής fan, fanatic, fantasy
οπίσθιος δίαυλος backside bus
οπισθόφως, οπισθόφωτος, οπισθόφωτη επιφάνεια backlight
οπτηλεκτρονική optoelectronics
ΟΠΟΕ, Οπτικά Οπτικής Επαφής, Οπτικά Ελεύθερου Χώρου FSO, free space optics, open-air photonics, optical wireless, infrared broadband
Οπτικές Προδιαγραφές, προδιαγραφές οθόνης video standards, display modes
ΟΠΑΣ, ΟΠτική Αναγνώριση Σημάνσεων OMR, Optical Mark Recognition
ΟΠΑΧ, Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων OCR, Optical Character Recognition
οπτική ίνα optical fiber
οπτική μνήμη video memory
ΟΜΤΠ, Οπτική ΜΤΠ, VRAM, Video RAM
οπτική πληροφόρηση, οπτική πληροφορία data visualization
ΟΤΑΠΕ, Οπτική Ταυτόχρονη ΑΠάλειψη Εγγραφή LIMDOW, Light Intensity Modulation Direct OverWrite
οπτική ψηφιοποίηση video capture
ΟκΑΙ, οκε, Οπτικό κατ’ Αίτηση, Βιντεο κατ’ Αίτηση VoD, Video-on-Demand
οπτικογραφώ, βιντεογραφώ, οπτικογραφή, οπτικογράφηση, βιντεογραφή, βιντεογράφος, οπτικογράφος video record, video recording, video recorder
οπτικός κωδικός, δακτυλικός κωδικός, οπτικοδακτυλικός κωδικός, βιομετρικός κωδικός
ΟΠΤΟ, ΟΠΤικός Οδηγητής TWAIN,
ΟΣΔ, Οπτικός Σύμπυκνος Δίσκος, Οπτικός Συμπαγής Δίσκος DVD, Digital Versatile Disk, Digital Video Disk
ΟΦ, Οπτικός Φορέας OC, Optical Carrier
Οπτικόφωνο, ΟΦ DVD player
ΟΑΧΟ, Οργαviσμός Απαγόρευσής Χημικών Όπλων OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
ΟΦΤΔ, Οργανική ΦωTοΔίοδος OLED, Organic Light Emitting Diode
οργανισμός org, organization
ΟΔΑΚΟ, Οργανισμός Διαδικτυακών Αριθμών Και Ονομάτων ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
οργανόγραμμα organizational chart
οργανωτής organizer
οργανωτής ταξιδιών tourist operator
ορθογράφος, διορθωτής speller, spell checker
ΟΣΔΠ, οσιδιπί, Ορθογώνια ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη OFDM, orthogonal frequency division multiplexing
οριζόντιος σαρωτής flatbed scanner
ορίζω, ορισμός, οριστής, καθορίζω, καθορισμός, καθοριστής αναθέτω, ανάθεση, αναθέτης designate, designation, designator
οριοθέηση, όριο ευθύνης, διαχωριστική γραμμή demarcation line
οριοθετώ, οριοθέτης, οριοθέτηση delimit, delimiter
οριοκριτήρια ΚΜΕ CPU benchmark, CPU benchmarking
οριοκριτήριο, οριογραμμή benchmark
όρισμα argument
ορνιθισκοπώ, ορνηθοσκόπος, ορνηθοσκοπία, ορνηθοσκόπηση, ορνηθοσκοπείον birtwatch, birdwatching, birding, birder, twitching, birdwatching tower
ορφανή, ξεκομμένη orphan line
ορφανός φάκελος, ξεκομμένος φάκελος, orphan file
ΟΒΠ, οβιπι, ότι βλέπεις παίρνεις WYSIWYG, what you see is what you get
ΟΒΤ, ότι βλέπεις τυπώνεις WYSIWYP, what you see is what you print
ουδερερότητα δικτύου net neutrality, network neutrality
ουρά, σειρά, σειρά εκτύπωσης job queue, print queue
ουράνιος θεός, ουράνια θεότητα sky god, sky deity
ουροβόρος, ουροβόρος όφις ouroborus, ouroboros
ούτως, έτσι, ούτως εγγράφει sic, sic erat scriptum
όψη, θεώρηση, θέα, θέαση, παρουσίαση, βλέπω, άποψη, θέση view
οψηπλάστης, οψηπλασία, όψη visagist, visagiste, visage