Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ολόγυρο κέρδος, κατάσταση ολόγυρου κέρδους, αμοιβαίο κέρδος, κατάσταση αμοιβαίου κέρδους
win-win, win-win situation
 
 

Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση όπου γίνεται προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που να αποφέρει κέρδος σε όλους. Αφορά κυρίως διαπραγματεύσεις για επίλυση διαφορών. Για να κερδίσουν όλοι.


-Μα γίνεται να κερδίζουν όλοι;
-Γίνεται.

Τσακώθηκαν, που λέτε, δυο γείτονες του Νατρεδίν Χότζα. Έρχεται ο ένας στο Χότζα και του λέει για τον άλλο γείτονα:
- Μα και μου εκείνος έτσι κι άλλωσπως...
- Έχεις δίκαιο του λέει ο Χότζας, ...έχεις δίκαιο.
Έρχεται ύστερα ο άλλος γείτονας.
- Μα και μου ο άλλος έτσι κι έτσι...
- Έχεις δίκαιο του λέει ο Χότζας, ...έχεις δίκαιο.
Έρχεται η Χότζαινα που τους άκουσε.
- Μα Χότζα, γίνεται να έχουν και οι δυο δίκαιο; Δεν γίνεται.
- Έχεις δίκαιο, γυναίκα, ...έχεις κι εσύ δίκαιο.

Αυτή είναι η κατάσταση «ολόγυρου κέρδους». Ιδίως για το Χότζα, που βρήκε την ησυχία του.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία