Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Λογικές Πύλες, Λο.Πυ

 
Όπως είπαμε κι αλλού οι υπολογιστές ξέρουν μόνο από 0 και 1. Αν τους δίναμε 0 και 1 και αυτοί μας έδιναν 0 και 1, αυτό θάχαμε, που είναι αρκετό για απλές αναπαραστάσεις και αναπαραγωγές.
Είναι δυνατό τιμές όπως το 0 και 1 να αποδώσουν πιο πολύπλοκους συνδυασμούς; Ναι. Μπορούν να κατασκευαστούν μηχανές (μηχανολογικές, υδραυλικές, αεραυλικές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές, δεν έχει σημασία) που να βασίζεται η λειτουργία τους (εισαγωγή-εξαγωγή) σε μια ανθρώπινη, συνήθως μαθηματική, λογική.
Στην ηλεκτρονική κάνουν εδώ την είσοδό τους οι Λογικές Πύλες. Πρόκειται για ολοκληρωμένα κυκλώματα από διαντιστάτες (τρανζίστορ) και αντιστάτες που λειτουργούν με βάση την ανθρώπινη λογική, στην περίπτωση αυτή τη Θετικοαρνητική Λογική, (Boolean Logic) ή το δυαδικό σύστημα ως χαμηλή ή ψηλή τάση ρεύματος.
Οι Λο.Πύ. έχουν συνήθως δυο εισόδους και μια έξοδο. Οι αντιστάτες και διαντιστάτες είναι με τέτοιο τρόπο διαρρυθμισμένοι ώστε μια αλλαγή στην τάση του ρεύματος που περνά μέσα από την πύλη δίνει στο τέλος μια θετική αξία (τιμή), που είναι το 1, ή αρνητική αξία που είναι το 0. Συνήθως τάση 5 βολτ δίνει 1 και τάση 0 βολτ δίνει 0.
Αυτές οι δυο αξίες, 0 και 1, δημιουργούν το όλο σύστημα της ψηφιακής υπολογιστικής σε συνδυασμό με το δυαδικό σύστημα.

Υπάρχουν πολλά είδη λογικής πύλης ενσωματωμένα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι επτά βασικοί τύποι Λο.Πυ. είναι:

Αναστροφική Πύλη, Πύλη ΟΧΙ, NOT logic gate
Η Πύλη ΟΧΙ (Αναστροφική Πύλη) έχει μόνο μια είσοδο και δίνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από τον τελεστή. Αν είναι θετικός (1) δίνει αποτέλεσμα αρνητικό (0). Και το αντίθετο.

Βεβαιωτική Πύλη, Πύλη ΚΑΙ, AND logic gate
Η Πύλη ΚΑΙ δίνει θετική αξία αν και οι δυο τελεστές είναι θετικοί (1). Σε όλες τις άλλες καταστάσεις δίνει αρνητικό αποτέλεσμα (0).

Διαζευκτική Πύλη, Πύλη Ή, OR logic gate
Η Πύλη Ή δίνει θετική αξία αν ο ένας ή και οι δυο τελεστές είναι θετικοί. Αν και οι δυο είναι αρνητικοί τότε δίνει αρνητικό αποτέλεσμα.

Αποκλειστική Πύλη, Πύλη ΕΙΤΕ, exclusive-OR logic gate (XOR logic gate)
Αυτή η πύλη παράγει θετικό (1) αποτέλεσμα αν είτε ο ένας είτε ο άλλος, όχι όμως και οι δυο τελεστές, είναι θετικός (1). Διαφορετικά παράγει αρνητικό αποτέλεσμα.

Αποκλειστική/Αναστροφική Πύλη, ΕΙΤΕ-ΟΧΙ, exclusive-NOR (XNOR logic gate, XOR and NOT)
Αυτή η πύλη παράγει θετικό (1) αποτέλεσμα αν ένας, όχι όμως και οι δυο τελεστές είναι θετικός (1). Διαφορετικά παράγει αρνητικό αποτέλεσμα. (0). Στη σειρά η αναστροφική πύλη αναστρέφει το αποτέλεσμα.

Βεβαιωτική/Αναστροφική πύλη, Πύλη ΚΑΙ-ΟΧΙ, NAND logic gate (AND and NOΤ)
Αυτή η πύλη είναι συνδυασμός της βεβαιωτικής και αναστροφικής πύλης. Η βεβαιωτική πύλη βγάζει θετικό αποτέλεσμα αν και οι δυο τελεστές είναι θετικοί. Διαφορετικά βγάζει αρνητικό αποτέλεσμα. Στη σειρά η αναστροφική πύλη αναστρέφει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Διαζευκτική/Αρνητική Πύλη, Πύλη Ή-ΟΧΙ, NOR logic gate
Διαζευκτική/αναστροφική πύλη Είναι συνδυασμός της διαζευκτικής και αναστροφικής πύλης. Η διαζευκτική πύλη δίνει θετικό αποτέλεσμα αν ο ένας ή και οι δυο τελεστές είναι θετικοί. Αν και οι δυο είναι αρνητικοί τότε δίνει αρνητικό αποτέλεσμα. Τότε έρχεται η αναστροφική πύλη και αναστρέφει το αποτέλεσμα δηλ. η διαζευκτική/αναστροφική πύλη δίνει θετικό αποτέλεσμα μόνο αν και οι δυο τελεστές είναι αρνητικοί.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Είναι απλό. Με βάση μια σταθερή μαθηματική λογική, οι μηχανές αναγκάστηκαν να μιλούν. Και τι λένε; Πάλι είναι απλό. Λένε: Όχι, Ναι, Ναι, Όχι, Όχι, Ναι, Ναι, Ναι. Και τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει 0,1,1,0,0,1,1,1, που όταν συνδυαστούν φτιάχνουν φόρμουλες και λέξεις.

Εσείς μην της το πείτε έτσι, πέστε της το με το Γιουκαλίλι


Ε.


Άλλα Τεχνικά Θέματα


Κατάλογος
Μια Οκτάδα και τα πολλαπλάσια της
Όλα τα Αριθμητικά Προθέματα