Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηi, i-, intelligent ε-, ευ-, ευφυής, ευφυές
ice cup, ice cover κάλυμμα πάγου
icicle παγοκρύσταλλος, παγοσταλακτίτης
icon εικονίδιο, εικόνα, είδολο, οπτρισμός
ID, identification ΤΠ, ταυπι, ταυτοποίηση
IFF, identification friend or foe ΤΕΦ, Ταυτοποίηση Εχθρός ή Φίλος
identifier, name όνομα, ταυτιστικό
ILM, identity lifecycle management ΔΧΤ, διχιταυ, διαχείριση χρονοδιάρκειας ταυτοποίησης
identity theft κλεψωνυμία, πλαστοπροσωπία, κλοπή ταυτότητας
idiote, idiot, Идиот ιδιώτης, ηλίθιος, χαζός, παλαβός
idle αδρανής
ignite, ignition, igniter αναφλέγω, ανάφλεξη, αναφλεκτήρας
iknife, surgical iknife ευ-μαχαίρι, ευ-νυστέρι
illegal, illegal operation αθέμιτος, αθέμιτη λειτουργία
image map χάρτης παραπομπών, παραπέμπτες
image, imaging, imager εικόνα, εικονίζω, εικονοποιώ, εικονοποίηση, απεικονίζω, απεικόνιση, αποτυπώνω, αποτύπωμα, αποτύπωση
imagesetter εικονοθέτης
implant εμφυτεύω, εμφύτευμα, μόσχευμα
implode, implosion ένρηξη, ενρηγνύομαι
import Ε/, εισαγωγή
I/E, import/export Ε/Ε, εισαγωγή/εξαγωγή, εισάγω/εξάγω
imposter, impostor ψευδοπρόσωπος, ψευδοπρόσωπη, ψευδοπρόσωπο, ψευδοπροσωπία
IED, improvised explosive device ΑΣΒ, αυτοσχέδια βόμβα
imho, in my humble opinion νμζ, νομίζω
in silico εν πυριτίω, με πυρίτιο
in situ εν τόπω, επί τόπου
in vitro εν υάλω
IV, IVF, in vitro, in vitro fertilisation εν υάλω, εξωσωματική γονιμοποίηση, εν υάλω γονιμοποίηση
incoming, in εισερχόμενα, εισρχμνα
increment, incremantal προσαυξάνω, προσαύξηση, προσαυξητικό
incremental, incremental process, piecemeal ποσό, ποσοστό, σταδιακός, τμηματικός, κομμάτι-κομμάτι, κομματιαστός, αποσπασματικός
indentation, indent, hanging indent παραγραφοποίηση, εσοχή, εξοχή
index, indexing, indexed ευρετήριο, ευρετηριάζω, ευρετηρίαση, ευρετηριασμένο, ευρετηριακό, κατατάσσω, κατάταξη, δείκτης
ISAM, Indexed Sequential Access Method ΕΣΠ, Ευρετηριακή Σειριακή Προσπέλαση
indian, redskin ινδός, ινδιάνος, ερυθρόδερμος
induction cooking, induction cooker επαγωγικό μαγείρεμα, επαγωγική εστία
induction, inductive charging, wireless charging επαγωγή, επαγωγική φόρτιση, ασύρματη φόρτιση
inductor επαγωγέας, πηνίο
4IR, Industry 4.0, fourth industrial revolution 4BE, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
ISA, Industry Standard Architecture ΒΠΑ, Βιομηχανικό Πρότυπο Αρχιτεκτονικής
infect, infected, infection μολύνω, μολυσμένο, μόλυνση
infer, inference συμπεραίνω, συμπέρασμα, συμπερασματικός
infinitesimal απειροελάχιστο
infomediary, information intermediary πληροφοριστής
inform, information, misinform, misinformation πληροφορώ, πληροφορία, πληροφόρηση, παραπληροφορώ, παραπληροφορία, παραπληροφόρηση
information graphics, infographics πληροφοριογράφημα, πλρφοριογρφμα
information hiding συγκάλυψη πληροφοριών
information highway πληροφοριόδρομος
information kiosk Σημπλη, πληροφορίες, ΣΗΜείο ΠΛηροφοριών
Information Society Κοινωνία της Πληροφορίας
IT, Information Technology ΤΠ, ταυπί, Τεχνολογία της Πληροφoρικής
information, informatics, computer science πληροφορική, υπολογιστική
infotainment ενήμερωαναψυχή, ενημερωδιασκέδαση
ingress, egress εισροή, εκροή
initial letter αρχίγραμμα, πρωτόγραμμα
initialize, initialization αρχικοποιώ, αρχικοποίηση
inkjet, inkjet printer ψεκασμού, εκτυπωτής ψεκασμού
in-line, inline σε σειρά, σε παράταξη, εμβόλιμο
I/, input ΕΙΣ/, είσοδος, εισδοχή
I/O, input/output EΙΣ/EΞ, είσοδος έξοδος
insert, insertion, Ins παρεμβάλλω, παρεμβολή, πρμβλη
inside trading εσωτερική συναλλαγή
install, installation, installer, setup εγκαταστώ, εγκατάσταση, εγκαταστάτης
instant release, quick release, slow release άμεση άφεση, ταχεία άφεση, αργή άφεση
insurance, insurer, underwriter ασφάλιση, ασφαλιστής αντασφαλιστής
integer ακέραιος
integrate, integrated, integration, integrator ενοποιώ, ενοποιημένος, ενοποίηση, ενοποιητής, ολοκληρώνω, ολοκληρωμένος, ολοκλήρωση, ολοκληρωτής , ενσωματώνω, ενσωματωμένος, ενσωμάτωση, ενσωματωτής
ICC, Integrated Circuit Card, smart card, chip card έξυπνη κάρτα
IC, Integrated Circuit, chip ΟλΚυ, ΟΛοκληρωμένο ΚΥκλωμα, πλακίδιο
IDE, Integrated Drive Electronics ΟΛΗΟ, ΟΛοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Οδήγησης
ISDN, Integrated Services Digital Network ΔΕΨΥ, Δίκτυο Ενοποιημένων Ψηφιακών Υπηρεσιών
IQ, intelligence quotient, IQ test ΔΝ, δινί, Δείκτης Νοημοσύνης, Μέτρηση ΔΝ, ΜΔΝ
ISR, intelligence surveillance reconnaissance ΚΕΣ, κατασκόπευση επισκόπηση αναγνώριση
intenet of things διaδίκτυο πραγμάτων
interact, interraction, interactive διαδρώ, διάδραση, διαδραστικός
IF, interactive fiction δια.φαν , ΔΙΑδραστική ΦΑΝτασία, Διαδραστική Μυθοπλασία
intercept, interception αναχαιτώ, αναχαίτηση, ανακόπτω, ανακοπή
interchange διαλλάσσω, διαλλαγή, ανταλλάσσω, ανταλλαγή, συναλλάσσομαι, συναλλαγή
intercom, intercommunication ενδοεπικοινωνία
interface διεπαφή
interferometry, interferometer παρεμβαλλομετρία, παρεμβαλλόμετρο
interlace, interlaced, interlacing διασαρώνω, διασάρωση
interleave διεμβολή, διεμβάλλω
intermittent error απρόβλεπτο σφάλμα, διαλείπον σφάλμα
IBAN, International Bank Account Number ΔΤΑΛ, διτάλ, Διεθνής Τραπεζικός Αριθμός Λογαριασμού
IEA, International Energy Agency, Agence internationale de l'énergie ΔΟΕ, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
IMEI, International Mobile Equipment Identity ΔΤΣ, διταυσι, Διεθνής Ταυτότητα Συσκευής
IMF, International Monetary Fund ΔΝΤ, δινιταυ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
IOS, ISO, International Organization for Standardization ΙΣΟ, ΔΟΤ, Διεθνής Οργανισμός Tυποποίησης
IRAP, International Roaming Access Protocols ΣΥΔΠ, σιδιπι, Συνπρωτόκολλα Διεθνούς Περιαγωγής
ISS, International Space Station Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ΔΔΣ, διδισί
ISBN, International Standard Book Number ΔΠΑΒ, διπαβ, Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου
SI, International System of Units, Système International d'Unités ΔΣΜ, δισιμι, ΜΣ, μισι, Διεθνές Σύστημα Μονάδων, Μετρικό Σύστημα
ITU, International Telecommunications Union ΔΕΤ, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor ΔΘΠΑ, διθπα, Διεθνής Θερμοπυρηνικός Πειραματικός Αντιδραστήρας
internaut ιστοναύτης, δικτυοναύτης
internesia, internet amnesia ιστοαμνησία, διαδικτυακή αμνησία
Internet Δδ, Διαδίκτυο, διαδικτυακός, δδκτκος
internet able, web enable διαδικτυωμένος, διαδικτυώσιμος
ΙΑΒ, Internet Architecture Board ΣΑΔ, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Διαδικτύου
IANA, Internet Assigned Numbers Authority ΑΕΔΑ, Αρχή Εκχώρησης Διαδικτυακών Αριθμών
ICMP, Internet Control Message Protocol ΠΜΕΔ, πμιέδ, Πρωτόκολλο Μηνυμάτων Ελέγχου Διαδικτύου
ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ΟΔΑΚΟ, Οργανισμός Διαδικτυακών Αριθμών Και Ονομάτων
IETF, Internet Engineering Task Force ΕΜΟΔ, Εντολοδόχος Μηχανολογική Ομάδα Διαδικτύου
internet gallop διαδικτυοσκόπηση
internet mania, internet maniac διαδικτυομανία, διαδικτυομανής
IMAP, Internet Messaging Access Protocol ΠΔΠΜ, Πρωτόκολλο Διαδικτυακής Πρόσβασης Μηνυμάτων
IoT, Internet of Things ΔιΕπ, Διαδικτυακή Επισύνδεση, επισύνδεσει, Διαδικτυακές Επισυνδέσεις, επισυνδέσεις
IoS, Internet over Satellite Δορυφορικό Διαδίκτυο
IPP, Internet Printing Protocol ΔΠΕ, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο Εκτύπωσης
IP, Internet Protocol ΔΠ, δεπί, Διαδικτυακό Πρωτόκολλο
Internet Radio, Internet Television Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, Διαδικτυακή Τηλεόραση
IRC, Internet Relay Chat Διαδικτυακή Συζήτηση, δικτυοσυζήτηση
IRTF, Internet Research Task Force ΕΟΔΕ, Εντολοδόχος Ομάδα Διαδικτυακών Ερευνών
ISP, Internet Service Provider, Internet Provider ΠΥΔ, Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου, Παροχέας Διαδικτύου
ISOC, Internet Society ΔΕν, Διαδικτυακή Ένωση
IPX, Internetwork Packet Exchange ΔΑΠ, Διαδικτυακή Ανταλλαγή Πακέτων
internetworking διαδικτύωση, διαδικτυώνω, διαδικτυωμένος, δικτυώνω
interoperate, interoperation, interoperability διαλειτουργώ, διαλειτουργία, διαλειτουργικότητα
interpolation διεμβολή, παρεμβολή
interpret, interpretation, interpreter μεθερμηνεύω, μεθερμηνεία, μεθερμηνευτής
IPC, interprocess communications διεπεξεργασία, διεπεξεργασιακή επικοινωνία
interrupt διακόπτω, διακοπή
interrupt hundler χειριστής διακοπών
IRQ, Interrupt ReQuest ΑΙΔΙ, Αίτηση Διακοπής
intersect, intersection τέμνω, τομή, διατέμνω, διατομή
interview, inteviewer, interviewee συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
intranet ενδοδίκτυο
invisibility cloak αόρατος μανδύας
invisible Web, deep Web αόρατος ιστός, αόρατο διαδίκτυο
IP Address, Internet Protocol Address ΔΔΠ, διδιπί, Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου, Διεύθυνση ΔΠ, ιστοδιεύθυνση
ipc, instructions per clock cycle εαρ, εντολές ανά ρυθμόκυκλο
ipso facto στην πγραγματικότητα, τοις πράγρμασι, στην πράξη
IRQ line γραμμή ΑΙΔΙ
Iskender Αλέξανδρος
isochronous, isochronic ισόχρονο, ισοχρονισμένο, ισοχρονικό
italics κυρτά
iterate, iteration, reiterate, reiteration περνώ, πέρασμα, ξαναπερνώ
itinerary δρομολόγιο, διαδρομή, ταξιδιωτικό πρόγραμμα, ημερολόγιο, περιήγηση
IVR, Interactive Voice Response, audiotex, audiotext φωναπόκριση