Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηη-, ηλ-, ηλεκτρονικό e-, electronic
ηλ-αλφαβητισμός, ηλεκτρονικός αλφαβητισμός, ηλ-εναλφάβητος, ηλ-αναλφάβητος computer literacy, computer literate, computer illiterate
ηλ-αφήγηση, ηλεκτρονική αφήγηση digital storytelling
ηλ-βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο e-book, electronic book
ηλ-διακυβέρνηση, ηλ-δκβρνση e-government, e-governance
ηλεκτρoνiκή επαύξηση, ηλ-επαυξημένος computer enhancement, computer enhanced
ΗλΟ, ηλεκτρικό όχημα EV, electric vehivle
ηλεκτρισμένο, απηλεκτρισμένο, στην πρίζα, εκτός πρίζας plugged, unplugged
ηλεκτροβόλο taser
ηλεκτροδοτικό, τροφοδοτικό PSU, power supply unit, power supply
ΗΜΑ, ΗλεκτροΜαγνητική Ακτινοβολία EMR, electromagnetic radiation
ΕΜΠ, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή EMI, electromagnetic interferance
ΗΜΠ, ημαπι, ΗλεκτροΜαγνητικός Παλμός EMP, ElectroMagnetic Pulse
ηλ-ΙΑ, ηλ-ΙΦ, Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχείο, Ηηλεκτρονοκός Ιατρικός Φάκελος EMR, Electronic Medical Records
ηλεκτρονικά μεταχρονισμένος, ηλεκτρονική ηλικίωση computer-aged, computer aging
ηλεκτρονικά πτήσης, ηλ-πτήσης, βάση ηλεκτρονικών πτήσης avionics, avionics bay
ΗΑΔ, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ηλ-εμπόριο EDI, electronic data interchange
ηχρεπλή, Ηλεκτρονική ΧΡΕωση και ΠΛΗρωμή Ebpp, Electronic Bill Presentment and Payment
ΗλΙΦ, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος EMR, Electronic Medical Record
ΗΣΑ, ηλεκτρονικός σειριακός αριθμός ESN, electronic serial number
ηλεκτρονιομανής, κομπουτεράκιας geek, computer geek, nerd
ΗΣΕ, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ESD, Electrostatic Discharge
ΗΦΟ, ηλεκτροφωταυγής, ΗλεκτροΦωταυγής Οθόνη ELD, electroluminescent, electroluminescent display
ηλ-ελ, ηλ-έλευση e-pass
ηλ-εμπόριο e-commerce
ηλ-επιχείρηση, ηλ-επιχειρείν e-business
ηλιομαγνητικές παρεμβολές, ηλιακές παρεμβολές solar fade, sun fade, sun outage, solar outage
ηλ-καζίνο, ηλεκτρονικό καζίνο on line casino
ηλ-κάρτα e-card
ηλ-κατασκοπεία, διαδικτυακή κατασκοπεία cyberespionage, cyberspying
ηλ-κλήση, ηλεκτρονική κλήση eCall
HMΧ, Ηλκτρνκή Μεταφορά Χρημάτων EFT, Electronic Fund Transfer
ηλ-μνμ, ηλεκτρονικό μήνυμα e-message
ηλ-όραση, ηλεκτρονική όραση computer vision
ηλ-περιοδικό e-zine
ηλ-πίστωση e-credit
ηλ-πλημμυρίδα, ψηφιοπλημμύρα, ηλ-επίθεση DoS attack, Denial-Of- Service attack, DDoS
ηλ-τα, ηλ-ταχυδρομείο e-mail, email, electronic mail
ηλ-υγεία, ηλεκτρονική υγεία e-health
ηλ-χρήμα e-money
ηλ-ψώνισμα, ηλ-αγορά Online Shopping
ημέρα φίλων fan day
ΗΣΚα, Ημερολογιακό Σύστημα Καταχώρησης JFS, Journalled File System
ημιαγωγός, ημιαγωγημότητα semiconductor, semiconducrivity
ημιάπειρο semi-infinite
ημιβυθιζόμενο, ημιυποβρύχιο semi-submergible, semi-submarine
ημίδρομη, ημιαμφίδρομη half duplexer
ημικρύσταλλος, ημικρυσταλλικός quasicrystal
ημιοκτάδα, ημι8δα nibble, nybble
ηφτο, ηλικία φύλο τοποθεσία asl, age sex location
η-χαρτί, ηλεκτρονικό χαρτί e-paper
ηχητική ακτίνα sonic beam
ηχοβολώ, ηχοβόλο, ηχοβολή sound blast, sound blaster
ηχογεννήτρια, ηχογόνο sound generator
ηχογόναμ φωτογόναμ ηχοφωτογόνα, ηχοφωτογόνες βομβίδες stun grenade
ηχογραφή soundtrack, sound track
ηχογράφηση, ηχοληψία, ηχολήπτης sound recording
ηχοεκπομπή, ηχοεκπέμπω, ηχοροή audiocast
ηχομίμηση, ονοματοποιία οnomatopoeia, echomimetic
ο νόμος και η τάξη law and order
Η/Υ, υπολογιστής, ηλκτρνκός υπολογιστής, συνδιαστής computer