Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηραβδογράφημα bar graph, bar chart, bar diagram
ραβδομαχία stick fighting, stick-fighting
ράβδος διαστήματος, πλήκτρο διαστήματος, κενό space bar
ραδιοβολώ, ραδιοβολή, ραδιοβόληση, ραδιοβολίδα radiosonde
ΡΑΝΤΑΡ, ραδιοεντοπιστής, ραδιοεντοπίζω, ραδιοεντοπισμός RADAR, Radio Detection and Ranging
ΡΣ, ραδιοσυχνότητα RF, radio frequency
ΡΣΤΠ, ΡαδιοΣυχνοτική ΤαυτοΠοίηση RFID, Radio Frequency Identification
ραδιοχρονολόγηση, ανθρακική ραδιοχρονολόγηση radiocarbon dating, carbon dating
ραντιστήρας, εκτοξευτήρας springler
ράχη backplane
ραχοκοκαλιά backbone
ρεοστάτης rheostat
ρευστή ΤΤΤ, ρευστή ταυτότητα fluid identity
ρευστομηχανική fluid mechanics
ρητός αριθμός rational number
ριπή, στάση ριπής burst, burst mode
ροή, ροή δεδομένων flow, flow of data
ρομποναύτης robonaut
ρομποτική, ρομπότ robotics, robot
ρουτίνα routine
ροφή, ταβάνι, ανώτατη τιμή, ανώτατο όριο plafond, ceiling
ρυθμαπόδοση throughput, data transfer rate
ρυθμίζω, ρυθμίσεις, επαναρυθμίζω, γενική επαναρύθμιση, εργοστασιακές ρυθμίσεις set, settings, reset, master reset, factory reset
ρυθμιστής, διαχειριστής regulator, οperator
ρυθμός, συχνότητα, λόγος, ταχύτητα, αναλογία, βαθμός, ποσοστό rate
ρυθμοχρονισμός, ρυθμοχρονίζω, ρυθμοχρονιστής, χρονιστής clock rate, clock speed, clock