Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
backplane
ράχη
(εισδοχές καρτών)
 
 

Είναι το πίσω μέρος του υπολογιστή όπου βρίσκονται συνήθως οι βισματοδέκτες και όπου τοποθετούνται οι κάρτες ελέγχου των περιφερειακών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία