Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηχαϊ, χαρακτήρες ανά ίντσα cpi, characters per inch
χαλαζίας, κρύσταλλος χαλαζία, κρυσταλλικός χαλαζίας quartz, quartz crystal
χαλάλι, χαράμι حلال, حرام
χαμηλή ισχύς, στάση χαμηλής ισχύος, πλήρης ισχύς, στάση πλήρους ισχύος low power, low power state, full power, full power state
χάος gas
χαρακίρι, σεπούκου, ξεκοίλιασμα harakiri, seppuku
χαρακτήρας ελέγχου control character
χαρακτήρας φυγής, σήμα φυγής escape character
χαδ, χαρακτήρες ανά δεύτερο cps, characters per second
ΧΑΔΟ, Χαρακτήρες Διπλής Οκτάδας DBCS, double-byte character set
χαρακτηριστικό feature
χάρη, χάρις, χάριτα, φιλανθρωπία charity, charité, carità
χάρτης παραπομπών, παραπέμπτες image map
χάρτης, δομή, καταγραφή, αντιστοίχιση, αποτύπωση map
χάρτης, χαρτί, κάρτα, καρτέλα, χαρτούτσια, χαράσσω card, chart, charter, cartridge paper
χάρτινη μορφή, έντυπη μορφή hard copy
χαρτοφύλακας, χαρτοφυλάκιο briefcase, portfolio
χαχα LOL, laughing out loud
χειριστής διακοπών interrupt hundler
χειριστής ελευτηρίων, χειριστής κωδικών πρόσβαση password manager
χειρονακτικώς, χειρονακτικός, χειρονακτικά. λειτουργία με το χέρι, χειρακτός manual, manual operation, manually
χειροπράκτης, χειροπρακτική chiropractor, chiropractic
χεριού, χειρός handheld, hand held devise
Hz, Χερτς, κύκλος Hz, Hertz, cycle
χήρα, χήρα γραμμή, ξεκομμένη γραμμή widow, widow line, dangling line
ΧΓΠΚ, Χιλιάδες Γραμμές Πηγαίου Κώδικα KLOC, thousands of lines of code
Χδαδ, χιλιοδυφία ανά δεύτερο Kbps, kilobits per second
Χδ, χιλιοδυφίο Kb, kilobit
ΧΟ, ΧιλιΟκτάδα KB, KiloByte
Χκ, χιλιόκυκλος kc, kilocycle, kHz, kilohertz
ΧΑΩ, χιλιόμετρα ανά ώρα kph, kilometers per hour
χδ, χιλιοστοδεύτερο ms, millisecond
χιονεγκλωβισμός, χιονεγκλωβίζω, παγοεγλωβίζω, παγοεγλωβισμός snowbound, icebound
χιονοσανίδα, χιονοσανίδωση, χιονοσανιδωτής snowboard, snowboarding, snowboarder
χιονοστιβάδα, πηλοστιβάδα, γεωλίσθηση, κατολίσθηση avalanche, mudslide, landslide
χλοοφάγος, χλοοφαγία vegan, veganism
χολωμένος, κακοδέκτης bad loser, sore loser
χονδρό δηνάριο, γρόσι denarius grossus
χορηγώ, χορηγός, χορηγία sponsor, sponsorship
χουλιγκάνος, χουλιγκάνοι, χουλιγκανισμός hooligan, hooligans, hooliganism
χρηματοδοτώ, χρηματοδότηση, χρηματοπιστωτικός, νομισματικός finance, financial
χρήση, χρησιμότητα, χρησιμοποίηση, αξιοποίηση, υποχρησιμοποίηση, υπολειτουργία, υποεκμετάλλευση utilty, utilisation, underutilisation
χρήσιμος ηλίθιος useful idiot
χρήστης user
χρηστικότητα usability
χρηστώνυμο, όνομα χρήστη username, user name
χρονεκτέλεση, χρνκτλση, χρονεκτελεστικός runtime, run-time
χρονελεγχόμενος, χρονοαφετήρας, χρονοάφεση timed–release, time-release
χρονεμβάλλω, χρονεμβολή, ηλ-παραπλάνηση spoof, spoofing
ΧΑΧ, χρονική αξία χρήματος time value of money
χρονιστής, ρυθμοχρονιστής clock
χρονογραμμή, χρονοδιάγραμμα, χρονολόγιο timeline
χρονοδιάγραμμα schedule, time schedule
χρονοδιαίρεση, χρονοδιαιρώ time division
ΧΔΠ, χιδεπι, ΧρονοΔιαιρετική Πολύπλεξη, TDM, Time Division Multiplexing
χρονοζωή, χρόνος ζωής TTL, Time to live
χρονοθάλαμος, χρονοκάψουλα time capsule
χρονοθυρίδα time slot
χρονοκάρτα time card
χρονομερίζω, χρονομερισμός, χρονομερίδα time-share, time sharing
χρόνος εκτέλεσης run time
ΧΜΕ, Χρόνος Μετ’ Επιστροφής RTT, round-trip time, roundtrip time
χρόνος πρόσβασης accsess time
χρ, ετ, χρόνος, χρόνων, έτος, ετών yo, years old
χρόνος, ώρα, χρονομετρώ, χρονομέτρηση, χρονόμετρο, χρονοδιακόπτης, χρονιστής, , χρονισμός, συγχρονισμός time, timer, timing
χρονοσφραγίδα time stamp, timestamp
χρώμα, έγχρωμος color, colour
χρωματική εξάχνωση, εκτυπωτής εξάχνωσης dye sublimation, dye-sublimation printer, dye diffusion
χρωμογραμμίζω, χρωμογράμμιση, χρωμογραμμιστής, επισημαίνω, επισήμανση, επισημαντήρας mark, marker
χρωμοδυφία color bits
χρωμοσημαίνω, χρωμοσημασμένος, χρωμοσύμανση highlight, highlighted, highlighting
χρωμοταύτιση, χρωμοταυτίζω color matching, colour matching
χρωμοχώρος, χρωμομοντέλο color space, color model
χρώση, απόχρωση hue
ΧΚΦ, χικαφί, χρώση, κορεσμός, φωτεινότητα HSB, hue, saturation, brightness
χωρεκτόπισμα, περιοχή κάλυψης,αναγκαίος χώρος, αποτύπωμα footprint
χωρητικότητα, χωρητικότητα καναλιού, χωρητικότητα αποθήκης capacity, channel capacity, storage capacity
χωρίζω, χώρισμα split
χωρικός spatial
χωρίς διαφάνειες filmless
χωρίς παλινδρόμηση split horizon
χχ, χωρίς χέρια hands free
ΧΠ , χωροδιαιρετική πολλαπλή πρόσβαση, χωροδιαιρετική πρόσβαση SDMA , space division multiple access
χώρος, πλαίσιο, διαδικασία venue
χωροχρόνος spacetime
χωστό καλώδιο plenum cable