Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
χρονοδιάγραμμα
schedule, time schedule
 
 

Το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασίας που συνεπάγεται χρονοδιάγραμμα. Και, «εκτός χρονοδιαγράμματος». (βλ. σχίδα)

 

   προγραμματιστής     scheduler

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία