Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Κάντζι, Τα Ιαπωνικά Ιδεογράμματα

 

Για τα Κάντζι, Τα Ιαπωνικά Ιδεογράμματα γράφει

η Μαρία Κοβάνη του Πανεπιστημίου Hitotsubashi του Τόκιο

 

 

 

Προέλευση των Ιαπωνικών Ιδεογραμμάτων: Το σύστημα γραφής Κάντζι εισάγεται στην Ιαπωνία από την Κίνα περίπου τον 5ο αιώνα μ.Χ. Η λέξη κάντζι αποτελεί την ιαπωνική εκδοχή της κινεζικής λέξης χάντζι (=hànzì) σημασία της οποίας είναι χαρακτήρες Χαν, δηλαδή χαρακτήρες από την περίοδο της Δυναστείας Χαν (260 π.Χ. – 220 μ.Χ.). Συχνά, επικρατεί η εντύπωση ότι ιαπωνικά και κινεζικά ιδεογράμματα συνιστούν λέξεις ταυτόσημες. Η αλήθεια είναι ότι αν και φαίνονται όμοια, διαφέρουν ως προς τη δομή, τη σημασία και την προφορά τους. Με δυο λόγια, μιλώντας για ιδεογράμματα θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ ιαπωνικών κάντζι και κινεζικών χάντζι.

Σημασία των Ιαπωνικών Ιδεογραμμάτων: Τα κάντζι θεωρούνται το τρίτο “αλφάβητο” της ιαπωνικής γλώσσας, αλλά αντίθετα με τη χιραγκάνα και την κατακάνα, τα άλλα δύο ιαπωνικά “αλφάβητα”, αποτελούν κυρίως λέξεις ή ιδέες και όχι συλλαβές. Η άποψη ότι τα κάντζι, δηλαδή τα ιδεογράμματα, είναι εικονογράμματα τα οποία αντιγράφουν πιστά τη μορφή των πραγμάτων είναι λανθασμένη, καθώς τα εικονογράμματα δεν είναι παρά μόνο ένα κομμάτι των ιδεογραμμάτων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν έξι διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης ιδεογραμμάτων:

1.  Shōkei moji – Σοκέι μότζι         (= Ιερογλυφικά Ιδεογράμματα)
     Αποτύπωση των πραγμάτων βάσει της εικόνας τους.
2.  Shiji moji – Σίτζι μότζι              (= Ενδεικτικά Ιδεογράμματα)
     Λογική αποτύπωση μιας αφηρημένης ιδέας.
3.  Kaii moji – Κάιι μότζι                (= Σύνθετα Ιδεογράμματα)
     Συνδυασμός παλαιοτέρων χαρακτήρων για τη δημιουργία νέων ιδεογραμμάτων.
4.  Keisei moji – Κέισεϊ μότζι          (= Σημασιο-φωνητικά Ιδεογράμματα)
     Συνδυασμός φωνητικών και σημασιολογικών συνθετικών.
5.  Tencyū moji – Τέντσου μότζι     (= Παράγωγα Ιδεογράμματα)
     Παράγωγα άλλων ιδεογραμμάτων με ευρύτερη όμως σημασία.
6.  Kashaku moji – Κασάκου μότζι  (= Φωνητικά Ιδεογράμματα)
     Διαμόρφωση ιδεογραμμάτων βάσει προφοράς και όχι σημασίας ή εικόνας.

Πολλά ιαπωνικά ιδεογράμματα έχουν δημιουργηθεί είτε σύμφωνα με τη μέθοδο κάιι βάσει σημασίας, είτε με τη μέθοδο κασάκου (γεγονός το οποίο οδήγησε και στη μετέπειτα δημιουργία των δύο ιαπωνικών φωνητικών συστημάτων: χιραγκάνα και κατακάνα) βάσει προφοράς. Με δυο λόγια, οι Ιάπωνες υιοθετώντας τους κινεζικούς χαρακτήρες στη γλώσσα τους, συχνά, παρέβλεπαν την αρχική σημασία αυτών των χαρακτήρων προσαρμόζοντας τους στις ανάγκες και τους κανόνες της ιαπωνικής γλώσσας.

Προφορά των Ιαπωνικών Ιδεογραμμάτων: Τα ιαπωνικά ιδεογράμματα διαθέτουν διάφορους τρόπους ανάγνωσης ανάλογα με τη χρήση τους. Ως γενικό κανόνα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν τουλάχιστον δύο τρόπους ανάγνωσης τον ον και τον κουν. Η ανάγνωση ον αν και προσαρμοσμένη στο ιαπωνικό φωνολογικό σύστημα στηρίζεται στην αρχική, δηλαδή στην κινεζική προφορά των λέξεων, ενώ η ανάγνωση κουν είναι η καθαρά ιαπωνική ανάγνωση.
Όταν τα κάντζι χρησιμοποιούνται ως έχουν, δηλαδή ως αυτόνομες λέξεις, συνήθως προφέρονται σύμφωνα με την ανάγνωση ον, ενώ όταν χρησιμοποιούνται ως συνθετικά άλλων κάντζι προφέρονται σύμφωνα με την κουν. Η ύπαρξη, όμως, πολλών εξαιρέσεων (μιας και αρκετά ιδεογράμματα διαθέτουν είτε μία είτε περισσότερες από μια ον ή κουν αναγνώσεις) επιβάλλει την εκμάθηση των ιαπωνικών ιδεογραμμάτων ανά περίπτωση.

 

Μερικά κάντζι: 

       明らか (akiraka)   σαφές
   不明    (fumei)     ασαφές
   上げる (ageru)     σηκώνω 
       下げる    (sageru)   ρίχνω


Μαρία Κοβάνη Υποψήφια Διδάκτωρ
Graduate School of Language and Society
Πανεπιστήμιο Hitotsubashi, Τόκιο