Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηφαινόμενο του ντόμινο, αλυσιδωτή αντίδραση domino effect
ΦΠΔ, Φάκελος Πληροφοριών Διαχείρισης MIF, Management Information File
Φάκελος Πληροφοριών Πργρμμτος PIF, Program Information File
φάκελος, καταχωρώ, καταχώρηση file, filing
φακελότυπος, τύπος φακέλου, φακελομορφή, μορφότυπο φακέλου file format, file type, filetype
φακελώνυμο, όνομα φακέλου filename
φαλλοζηλία, φαλλόζηλη, φαλλόζηλος penis envy, penisneid
φαντασματικές δονήσεις phantom vibrations
φασιανός pheasant, faisan
φατνίο, κούφωμα, κόλπος bay
ΦΕΗΛ, φεακτίνα ελεύθερων ηλεκτρονίων FEL, free-electron laser
φεακτινική εκτομή, εκτομή λέιζερ leiser ablation
ΦΤΣΣ, ΦΤΔΣ, ΦΤΕΣ, Φέρε Τη Συσκευή Σου, Φέρε Το Δίκτυό Σου, Φέρε Τις Εφαρμογές Σου BYOD, BYON, BYOA, Bring Your Own Device, Bring Your Own Network, Bring Your Own Application
φερέσυχνο σύστημα, μεταφορικό σύστημα carrier system
φέρω, φέρων, φέρουσα, φέρον bear, bearer
φεστιβάλ, εστιώ festival, fiesta, festa, feast
φθαρμένος τομέας, φθαρμένος δίσκος, καταστρεμμένος τομέας, καταστρεμμένος δίσκος bad disk, bad sector
φθαρμένος φάκελος corrupted file
φθείρω, φθαρμένο, φθορά, διαφθορά corrupt, corrupted, corruption
φιδές noodles
φιληματολογία philematology
φιλία, φιλικός, φοβία, φοβικός philia, philic, phobia, phobic
φιλικής εκτύπωσης, φιλικό στην εκτύπωση printer friendly
Φίλοι, Ρωμαίοι, Συμπατριώτες, ακούστε με καλά. Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears.
φίλτρο filter
φιοριτούρες, καμπάνες και σφυρίγματα bells and whistles
φίσα, βύσμα, ρευματολήπτης plug
ΦΜΣ, φιμισι, φόβος μη συμμετοχής, φοβία απομόνωσης, φόβος απομόνωσης FOMO, fear of missing out
φοινικοζάχαρη palm sugar
φορέας, μεταφορέας carrier
φορείο caddy
φορητή υπολογιστική wearable computing
φορητός portable
φορητός υπολογιστής, επιγονάτιος, λάπτοπ laptop, notebook
φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή tax evation, tax avoidance
φορολογική εξορία tax exile
φόρος, τέλος, κόστος toll
φορτιστής, φορτίζω, φόρτιση, αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένη charger, charge, charging, discharge, discharged
Φόρτραν, Μετάφραση Τύπων Fortran, FORmula TRANslation
φορτώνω, φόρτωση, φορτώσιμος, φορτωτής, επαναφόρτώνω, επαναφόρτωση load, loading, loadable, loader reload
φούσκωμα και ξεφόρτωμα, φούσκωμα και πούλημα, φουσκώνω και πουλώ, φουσκώνω και ξεφορτώνω pump and dump
Φραγκοχιώτικα
φραγμένα δεδομένα, φραγμένη ΒΔ, φράσσω δδμενα data silo, silo data
φρεγάτα, φρεγάδα frigate, fregata
φρικτό κύμα, τερατώδες κύμα rogue wave, freak wave
φροντιστής, φροντιστήριο tutor, tutorial
ΦΥΓΕ, αποφυγή διαφήμισης SKIP AD, skip advertisement
Φγ, Φυγή Esc, escape
φυλάσσω, φύλαξη, αποθηκεύω, αποθήκευση save, store, storage
φυλή, φυλετικός, φυλετισμός tribe, tribal, tribalism
φυλλοσανίδα, κοντραπλακέ plywood, contre plaqué
φύλο, φυλοτικός, φυλοτικό χάσμα gender, gender gap
φυλολυγισμός, φυλολυγιστής, φυλολυγίστρια gender bending, gender bender
φύσιγγα cartridge
φυσική γλώσσα natural language
ΦΑ, ΥΦΑ, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, natural gas, liquefied natural gas
φυτοειδές plantoid
φωναπόκριση IVR, Interactive Voice Response, audiotex, audiotext
φωναπόκριση, φωναποκριτής voice answer back
φώνημα, φωνολογία, φωνολόγος phoneme, phonology, phonologist
φωνητής, αναγνώστης text reader,
φωνητική εισαγωγή direct voice input
φωνητικό βιβλίο, φωνητικό κείμενο audiobook, audio book
ΦΚΠ, φικαπί, Φωνητικός Καταγραφέας Πιλοτηρίου CVR, Cockpit Voice Recorder
φωνητικός παραμορφωτής, φωνητικός διαμορφωτής voice changer, voice enhancer
φωνοθυρίδα, φωνοκιβώτιο voicebox
φωτεινός, φωτεινότητα bright, brightness
φωτεπεξεργαστής, φωτογραφικός επεξεργαστής Photoshop
φωτοαγώγιμο, φωτοαγωγιμότητα photoconductive, photoconductivity
φωτοαισθητήρας, φωτοανιχνευτής, οπτικός αισθητήρας light sensor, photosensor, photodetector
φωτογραφίδα, φωτόπενα light pen
φωτοδείκτης activity light, light indicator
ΦΤΔ, φιταυδί, φωτοδίοδος, φωτοδιοδικός LED, light-emitting diode
φεακτινα, Φωτοενίσχυση με Ερεθισμένη Ακτινοεκπομπή, λέιζερ laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
φαï, φωτόκοκκοι ανά ίντσα ppi, pixels per inch
φτκ, φωτόκοκκος, εικονοστοιχείο pixel, picture element
φωτόνιο photon
ΦΠΣ, φωτοπολλαπλασιαστής, σωλήνας φωτοπολλαπλασιασμού PMT, photomultiplier, photomultiplier tube
φωτοσιοπ, φωτογραφείο, ψηφιακό φωτογραφείο photo shop
φωτοταύτιση, φωτοταυτίζω photofit