Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΦΠΔ, Φάκελος Πληροφοριών Διαχείρισης
MIF, Management Information File
 
 

Πρόκειται για φάκελο σε τυποποιημένο μορφότυπο όπου υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με μια συσκευή ή λογισμικό για λόγους συνορισμού του σε ένα σύστημα. Ο ΦΠΔ χρησιμοποιείται για αρχικό συνορισμό και συνρύθμιση ενός νέου στοιχείου λογισμικού και υλισμικού. Χρησιμοποιείται όμως και στη διαχείριση δικτύων όπου ένας πράκτορας σε κάθε συσκευή (κομβοτάξιο) αποστέλλει τον ΦΠΔ σε κεντρική κονσόλα για ομαλή λειτουργία του δικτύου. (βλ. Διεπαφή Επιτραπέζιας Διαχείρισης, ΔΕΔ, DMI).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία