Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Υπόμνημα


Ο Μεταφραστής βρίσκεται κάτω από συνεχή επεξεργασία. Στα αρχικά στάδια θα απουσιάζει το εννοιολογικό περιεχόμενο για πολλά από τα λήμματα. Πολύ σύντομα όμως όλα τα λήμματα θα συμπληρωθούν. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν συνεχείς προσθήκες και αρκετές αλλαγές τόσο στη μετάφραση όσο και στο εννοιολογικό περιεχόμενο κι αυτό γιατί ένα λεξικό ποτέ δεν συμπλη-ρώνεται.


Νάχετε υπ’ όψη σας τ’ ακόλουθα:

α. Η μετάφραση που αποδίδεται σε κάθε λέξη αφορά τη χρήση της στα ελληνικά ή αγγλικά πάντα μέσα στα πλαίσια της Πληροφορικής και όχι το γενικότερο εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης. Για παράδειγμα η λέξη «bus» μεταφράζεται ως «δίαυλος» και όχι «λεωφορείο» που είναι η συνηθισμένη έννοια της λέξης. Το ίδιο με τη λέξη «cache», «μνήμωνας » αντί «κρύπτη» κ.α.

β. Για λόγους οικονομίας δεν ακολουθείται πλήρως ο λεξικογραφικός κώδικας. Για παράδειγμα δεν αποδίδονται οι λέξεις σε αρσενικό θηλυκό και ουδέτερο και δεν δίνεται πάντα έμφαση στο ρήμα. Η λέξη και η μετάφραση παρουσιάζονται στη συνηθισμένη μορφή που συναντώνται στην Πληροφορική.

γ. Για τον ίδιο λόγο, της οικονομίας, γίνεται εκτεταμένη χρήση συντομογραφιών με αποκοπή καταλήξεων, χρήση αποσιωπητικών κ.α. Πολύ αποδοτική σ’ αυτό αποδείχτηκε η συμφωνογραφή της οποίας έγινε εκτεταμένη χρήση καθότι η ελληνική προσφέρεται γι’ αυτό τον τρόπο της συντομογραφίας. Για παράδειγμα «γρμτκβτιο» αντί «γραμματοκιβώτιο» ή «τξνμση» αντί «ταξινόμηση». Αυτό γίνεται συνήθως στην περίπτωση των παρενθέσεων και επεξηγήσεων, όχι στην περίπτωση της μεταφραζόμενης λέξης, και εφ’ όσον βέβαια είναι ξεκάθαρο για ποια λέξη πρόκειται.

δ. Το λήμμα είναι πάντα γραμμένο με έντονα γράμματα. Ό,τι ακολουθεί είναι συνήθως συμπληρωματικοί ή εναλλακτικοί χρηστικοί όροι. Ακολουθεί η επεξήγηση του όρου. Σε πολλές περιπτώσεις, κάτω από τα λήμματα, θα παρουσιαστούν συναφείς όροι, πολλοί από τους οποίους θα είναι και παραπέμπτες στο σχετικό λήμμα.

ε. Σε πολλές περιπτώσεις ακρωνυμίων, δίδεται και μια εισήγηση για τον τρόπο ανάγωσής τους. Για παράδειγμα το ΣΚΣ γίνεται εισήγηση να διαβάζεται και να λαλείται ως «σικασι» όχι «σίγμα κάπα σίγμα» και αυτό για λόγους ουσιαστικής οικονομίας σε σύγκριση με την πλήρη ανάπτυξη του όρου (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα).

στ. Πολλές φορές ίσως να φανεί ότι η μετάφραση κάποιου όρου ή ακρωνύμιου δεν είναι αναγκαία επειδή ο όρος έχει «καθιερωθεί», για παράδειγμα SMS ή SMTP. Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι όροι; Σημαίνουν πολύ απλά πράγματα, Υπηρεσία Μικρομηνυμάτων (SMS, Short Message Service) και ΑΠΜΤ, (απιμιταυ), Απλό Πρωτόκολλο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol).

ζ. Οι λέξεις που είναι γραμμένες μ΄αυτό το χρώμα είναι παραπέμπτες στο λήμμα ή στο αρθρο όταν πατηθούν.

η. Ήταν αναπόφευκτο σε μια τέτοια δουλειά να παρουσιαστούν νεολογισμοί (νέες λέξεις). Στην αρχή έγινε προσπάθεια ν’ αποφευχθούν μα ύστερα έγινε αντιληπτό ότι αυτό ήταν αδύνατο στην μετάφραση μιας χρηστικής και επιστημονικής ορολογίας που βρίσκεται ακόμα στην παιδική της ηλικία. Αυτοί οι νεολογισμοί ας θεωρηθούν ως προτάσεις σε μια κατάσταση ορολογικής ρευστότητας, όχι τόσο τώρα στην αγγλική, αλλά στην ελληνική.

θ. Παράλληλα με το λεξικό Πληροφορικής σε κάθε πρόσβαση στην Αρχική Σελίδα του ιστοταξίου παρουσιάζεται μια «Ενδιαφέρουσα Λέξη». Πρόκειται για λέξεις της επικαιρότητας ή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πάντα στην ελληνική και πολύ συχνά και σε μετάφραση στην αγγλική ή και σε άλλες γλώσσες.

 

 

βλ. Τι Είναι Αυτό