Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Βοηθήματα

 

Αυτές τις εκδόσεις, βιβλία και ιστοτάξια, και πολλά άλλα,

τάχουμε χρησιμοποιήσει πολύ στη δημιουργία αυτού του λεξικού.

Για τα καλά και τα κακά τους θα επανέλθουμε.

 1.  Θεολ. Βοσταντζόγλου «Αντιλεξικόν»
   Εκδόσεις ∆οµή, Αθήναι 1962
 2. Webopedia, http://www.webopedia.com/
   Αυτό το αμερικάνικο λεξικό μας ήταν πολύτιμο στις αρχές που ξεκινήσαμε τη δική μας προσπάθεια. Ήταν τότε 1995-2005 που σαν παλίρροια ερχόντουσαν οι όροι και οι λέξεις από την Αμερική και όλοι μας μείναμε σαστισμένοι από τόσα που δεν ξέραμε και πόσες νέες λέξεις έπρεπε να χωνέψουμε. Τότε, ακόμα και στην αγγλική, τμήματα της υπολογιστικής ορολογίας ήταν ρευστά. Οι συντάκτες του λεξικού εξηγούσαν λακωνικά και περιεκτικά τους όρους. Πήραμε απ’ αυτούς ορισμένα καλά στοιχεία, όπως οι επεξηγήσεις, η λέξη της ημέρας, συσχετισμούς όρων και οι παραπέμπτες. Τους ευχαριστήσαμε μα δεν μας απάντησαν. Έχουν πολλή δουλειά.
 3. Μπράιαν Σάµγουεϊς, Τόνυ Πάιρν-Τζόουνς 
   «Λεξικό Υπολογιστών και Αγγλοελληνικό Λεξικό Όρων» 
   Απόδοση: Τάσσος Ανθούλιας, Guntenberg - Αθήνα 1986
 4. Microsoft Press «Το λεξικό της Πληροφορικής» 
   Τρίτη Αμερικανική Έκδοση, Κλειδάριθµος, Σεπτέμβριος 1998
 5. Άννα Κλέυπουρν «Λεξικό Υπολογιστών για Αρχάριους» 
   Μετ. Ελένη Καλυβιανάκη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1996
 6. «Πρακτικό Λεξικό Πληροφορικής» Ιστοτάξιο ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε., 
   Β. Γκιούρδας ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ (1999) (διακόπηκε)
 7. TechEncyclopedia, http://www.techweb.com/
 8. Εκδόσεις Πελεκάνος «Λεξικό Πληροφορικής»
 9. Χάρη Χιονίδη «Αγγλοελληνικό Λεξικό Τεχνικών Όρων» 
   (Revised Edition) Πεχλιβανίδης
 10. Γ. Μπαµπινιώτη «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» 
   Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998
 11. ∆.Β. ∆ηµητράκου «Εκσυχγρονισµένον Νέον Λεξικόν 
   Ορθογραφικόν Ερµηνευτικόν» 
   Έκδοση: Χρ. Γιοβάνης, Αθήναι, 1970
 12. Eurodicautom, http://www.foreignword.com/ (διακόπηκε)
 13. IATE, http://iate.europa.eu/
 14. TELETERM, http://www.moto-teleterm.gr
 15. Grolier Multimedia Encyclopedia, 1998
 16. Κυριάκος Νεοκλέους «International Typewriting,
   Horizontal Keyboard Approach» Stanley Thorns, 1990
 17. Κυριάκος Νεοκλέους «Πληκτρολόγηση ∆ι’ Αφής σε 
   Ηλεκτρονικό Υπολογιστή» Λευκωσία 2002
 18. Αγγλοελληνικό Λεξικό Ηλεκτρονικών Όρων και Φράσεων 
   Γιώργος Γαρούφαλλος, Εκδώσεις «ΙΩΝ», 2001
 19. Liddel and Scott, Greek-English Lexicon, 
   Abridged Edition, Oxford University Press
 20. Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/
 21. On Line Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/
   Ένα πολύ καλό αγγλικό ετυμολογικό λεξικό με προεκτάσεις σε άλλα λεξικά. Παρατηρούμε ότι πάρα πολλές φορές απουσιάζει από τα λήμματα η ελληνική προέκταση. Δεν φταιν οι συντάκτες των λεξικών αλλά οι δικοί μας πανταχού απόντες λογιότατοι.
 22. The concise Oxford Turkish Dictionary 
   A.D. Alderson and Fahir Iz, Oxford University Press 1959
 23. Concise Phoenician-English English-Phoenician Dictionary, 
   Mark A. McMenamin, Meanma Press 1997
 24. Θησαυρός της Κυπριακής Διαλέκτου, Κωνσταντίνος Γ. Γιαγκουλής
   Γ΄ Έκδοση Λευκωσία 2009
 25. Dizionario Etimologico, http://www.etimo.it
   Ένα έξοχο ιταλικό ετυμολογικό λεξικό που συντάκτηκε από τον Οττορίνο Πιανιτζιάνι (Ottorino Pianigiani) και κυκλοφόρησε το 1907. Οποιαδήποτε αμφιβολία έχουμε για λατινοιταλική ετυμολογία με ελληνικές προεκτάσεις μας την λύνει με τον πιο αυθεντικό και άμεσο τρόπο. Οι ιταλοί έχουν πολλές πληροφορίες για μας, και οι λόγιοί τους έχουν βάθος, δεν είναι λογιότατοι.