Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηλαβή handle, grabber
λάθος error
λάθος συναγερμός, πλαστός συναγερμός false alarm, cry wolf
λακτεκκίνηση, λακτεκκινώ, λακτεκκινητήρας, kick start, kickstart, kickstarter
λατρεία, λατρευτές cult
λειτουργικά πλήκτρα function keys
λειτουργικές προδιαγραφές functional specifications
ΛΣ, λισι, Λειτουργικό Σύστημα OS, Operaring System
ΛΣΔΙΚ, λισιδικ, Λειτουργικό Σύστημα Δικτύου NOS, Network Operating System
ΛΣΔ, λισιδι, Λειτουργικό Σύστημα Δίσκων DOS, Disk Operating System
ΛΣΚ, λισικά, λειτουργικό σύστημα κινητού MOS, mobile operating system
ΛΣΠΧ, Λειτουργικό Σύστημα Πραγματικού Χρόνου RTOS, Real Time Operating System
λειτουργός καναλιού channel operator
λειτουργώ, λειτουργία, λειτουργικός, λειτουργικότητα, λειτουργίσιμος, χειρίζομαι, χειρισμός, χειριστής, τελώ, τέλεση, τελεστής, συναρτώ συνάρτηση operate, operation, operational, operator, function, functional, functionalism
λέξη-κλειδί, κλειδολέξη keyword
λεξογέμιση, λεξοφόρτωση keyword stuffing, spamdexing, keyword loading
λεξοδάνειο loanword, loan word, loan-word
λεπτή οθόνη flat panel display
λευκό τόξο, λευκό ουράνιο τόξο fog bow
λήμμα record
λιγοβρασμένο, λιγοβρασμένο ρύζι parboiled, partially boiled
λιθαέριο, λιθέλαιο shale gas, shale oil, gaz de schiste
Λίνουξ Linux
Λισσαβόνα Lisboa
λίστα ανακοπής stop list
λίστα ελέγχου check list, checklist
ΛΔΤ, Λογική Διευθυνσιοδότηση Τμημάτων LBA, Logical Block Addressing
λογική πύλη logic gate
λογισμική εντροπία, λογισμική μεγέθυνση software entropy
λογισμική πειρατεία software piracy
λογισμικό software
λογιστικό φύλλο, φύλλο εργασίας spreadsheet, worksheet
λογοκρισμικό, λογοκριτικό λογισμικό, censorware, filter
λόγος ΠΛΥ, λόγος διαστάσεων aspect ratio
ΛΣΘ, λισιθι, λόγος σήματος θορύβου S/N, SNR, signal to noise ratio
λόγος, αναλογία ratio
λογότυπο, έμβλημα logo
λοξοδρομώ, λοξοδρόμηση, παρακάμπτω, παρακαμπτήριος, εκτροπή make a detour, detour, Dtour
λοφίο πλάσματος plasma plume
λύματα, λυματολάσπη, βόρβορος sludge
λύση προβλημάτων problem solving
λυτρικό λογισμικό, λυτρισμικό, λυτρολογισμικό ransomware
Λ-Ιον, μπαταρία Λ-Ιον, Λιθιονικού ΙΟΝτος LIB, Li-Ion, Li-Ion battery, lithium ion