Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
λύματα, λυματολάσπη, βόρβορος
sludge
Καταχώρηση: 08/10/2010 12:19
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία