Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Συντομογραφίες

 

 Στείλτε μας τις σντμγρφς σας. Ελλ. παρ.

 

γμσ      γαμήσου (τι; γιατί;)            fuck you, fy
γμτ       γαμώ το  (στις βρυσιές δεν μας φτάνει κανένας)
γνως,   γνωστός και ως                   aka, also known as 
γτ        γιατί
 

δβσμ    διάβασέ με                          readme
Δδ       Διαδίκτυο
δνση    διεύθυνση
δεδι     δεοντολογία δικτύου            netigette
δλδ      δηλαδή
 

ετ.        έτος,ετών
επαμ    επιστρέφω αμέσως               be right back
επδ      επειδή
επσλ     επισελί, επιστρέφω σε λίγο    bbl, be back later


ηφτο    ηλικία φύλο τοποθεσία          asl, age sex location
ηλ-τα   ηλεκτρονικό ταχυδρομείο      email

θηλ.     θηλυκό
θλω     θέλω
 

κ         και
κπ       καπί, κάποιος
κτ       κάτι


λω       παρακαλώ


μεαν    μην εκτός αν
μμμ     μίμημα
μνμ     μήνυμα                                 sms
μτδν   μου τη δίνει
μτξ     μεταξύ, στο μεταξύ
μχ       μιχι, μη χάνεσαι 
 

νμζ       νομίζω                                 imho, in my hamble opinion
νσβλ    να σε βλέπουμε                    cu
ντξ       εντάξει


ξσγ      ξεκαρδίστηκα στα γέλια        rofl, roll on the floor laughing

 
π;         πού;
πει;      πού είσαι;
παρ      παρακαλώ                             pls
ππσ      προς πληροφορία σου          FYI, for your information  
πρφυ   πρέπει να φύγω                      gtg, got to go
πτπ;     πού το πας; 


σξμνμ                                                sext
σημπλη  σημείο πληροφορειών
σπαρ    σε παρακαλώ
στμτα   σταμάτα,                              stop
στω      ευχαριστώ
σγνμ    συγνώμη
 

τλς     τέλος
τπτ       τίποτε
τρ        τώρα
τσδ      τοσιδί, το σντμτρο δυνατο     asap, as soon as possible


φακ     φάκελος                                  file

 

χστκα  χέστικα (τί;)
χρ, ετ   χρώνων, ετών                       yo, years old
χσ        χάσου
χαχα    γελώ
χχ        φιλάκια