Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηψάθα, ψάθα ποντικιού, ψαθί, ψαθάκι pad, mouse pad
ψεκάζω, ψεκαστήρας spray, spraycan
ψεκασμού, εκτυπωτής ψεκασμού inkjet, inkjet printer
ψευδοαντιιός, ψευδοαντιιικό πρόγραμμα rogue anti-virus program, scareware, rogue security software, smitfraud
ψευδοϊός proof-of-concept virus
ψευδοκύηση, ανεμαγκάστρι psudocyesis, false pregnancy, phantom pregnancy, hysterical pregnancy, pregnancy scares
ψευδοπρόσωπος, ψευδοπρόσωπη, ψευδοπρόσωπο, ψευδοπροσωπία imposter, impostor
ΨΕΒ, Ψηλής Ευκρίνειας Βίντεο HDV, High Definition Video
ΨΕΤ, Ψηλής Ευκρίνειας Τηλεόραση HDTV, High Definition TV
ΨΠ, Ψηλής Πιστότητας hi-fi, High Fidelity
ΨΕΣ, Ψηφιακή Eπεξεργασία Σήματος DSP, Digital Signal Processing
ψηφιακή αθανασία digital immortality
ΨΑΜΦ, ψαμιφί, Ψηφιακή Ανακλαστική Μονού Φακού DSLR, Digital Single Lense Reflex
ψηφιακή ζωή digital life
ΨΜΔ, Ψηφιακή Μουσική Διεπαφή, Μουσική Διεπαφή Μίντι MIDI, musical instruments digital interface
ΨΣΓ, ψισιγά, Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή DSL, Digital Subscriber Line
ψηφιακή τέχνη, δυφιακή τέχνη, δυφιοτέχνη digital art, pixel art
ψηφιακό δίδυμο digital twin
Ψ/Β, Ψηφιακός Βοηθός, Οργανωτής PDA, Personal Digital Assistant
ψηφίο ελέγχου check digit
ψηφίο, ψηφιακός, ψηφιοποιώ, ψηφιοποιητής digit, digital, digitize, digitizer
ΨΦΑ, ψιφιά,, ψηφιοαναλογικός μετατροπέας DAC, digital to analogue converter
ψφβλη, ψηφιοβολώ, ψηφιοβολή, χρονεντοπισμός ping
ψηφιογραφίδα, ψηφιόπενα stylus
ψηφιογραφική, φωτογραφική, ψηφιακή φωτογραφική digital camera
ψηφιοθραύστης cracker
ψηφιολέξη word
ψηφιοπαγίδα honeypot
ψηφιοπειρατής, ψηφιοπειρατεία hacker, hack
ψηφιοτύλιγμα, περιτύλιγμα wrapper
ψυκτήρας, ψύκτης chiller
ψυκτική αλυσίδα cold chain
ψυκτικός πύργος cooling tower
ψύκτρα, θερμαφαιρέτης heatsink, heat sink