Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Ψ/Β, Ψηφιακός Βοηθός, Οργανωτής
PDA, Personal Digital Assistant
 
 

Ακριβώς óτι λείπει από όλους μας. Μια φορητή συσκευή που είναι υπολογιστής, τηλέφωνο, ομοιοτυπική, αριθμομηχανή, διαδικτυωτής. Ένας καλύτερος όρος είναι οργανωτής. Μ’ αυτόν τάχετε όλα και είστε παντού κάθε στιγμή.

Ο όρος και η συσκευή ανήκουν στην ιστορία. Όλα αυτά έχουν τώρα ενσωματωθεί στο εξυπνόφωνο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία