Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Λέξη

Λέξη Της Ημέρας
Ενδιαφέρουσα Λέξη
Άκου να δεις (10)

Σας υποσχεθήκαμε τον Νεοδότη μας και δεν το εφαρμόσαμε. Τα δυναμικά παιδιά της Dynamic Works κατέληξαν στο σχέδιό, στο περιεχόμενο και στον αυτόματο τρόπο σύνθεσής του. Εδώ σταματήσαμε γιατί φάνταξαν μπροστά μας δυο σημαντικές δουλειές. Η αύξηση των κατηγοριών όρων από 2 σε 30 αύξησε τη δουλειά, αυξήθηκε και η ευθύνη. Αναγκαστήκαμε να μπούμε σε αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις. Δεν είχαμε πολλές τέτοιες γιατί το λεξικό είναι υπό συνεχή αναθεώρηση μπροστά σε εξελίξεις. Αυξήθηκαν όμως οι συσχετισμοί και οι παραπέμπτες. Με την εμπειρία μας στο τεράστιο διαδίκτυο, που είναι τεράστια, είδαμε ότι αναπτύχθηκε ένα τρόπος γραφής που ονομάσαμε «διαδικτυογραφή». Πάνε χάθηκαν τα εδάφια, οι παράγραφοι και οι μεγάλες προτάσεις. Αντικαταστάθηκαν με σύντομες προτάσεις, ακρίβεια και εύκολη ανάγνωση. Αυτά κάνουμε, σύντομα θα πάρετε και τον Νεοδότη.