Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Ελληνικό Αλφάβητο

 

Αγγλικό Αλφάβητο

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Αλφαβητική Αναζήτησηδιαντιστάτης θ-α-θ p-n-p transistor
θαμνοφράκτης, αντισταθμιστικό ταμείο, αντισταθμιστικό κεφάλαιο hedge, hedge fund
θαμπώνω, θάμπωμα, θαμβωτικό, αντιθαμβωτικό glare, anti-glare
θανατοφοβία death anxiety
θέμα, θεματικός context, contextual
θεματικό γράφημα, θεματικός χάρτης area chart
θεραπεία κλονισμού shock therapy
θερμή διαλογή, διαλογή τομέων hot fix, hot fixing
θερμική σάρωση thermal scanning
θερμό πλήκτρο, σχυρό πλήκτρο, εντολοδοτικό πλήκτρο hot key
θερμοσκλήρυνση, θερμοσκληρίνω, θςερυμοσκληρυσμένο, θερμοενισχύω, θερμοενίσχυση, θερμοενισχυμένο temper, tempered
θερμοτάξιο, θερμό ιστοτάξιο, εφεδρικό ιστοτάξιο hot site
θέση κυψελίδας, διεύθυνση κελιού cell address
θεσικράτης, θεσικράτηση placeholder, place holding
θέτης, στυλοθέτης, παράθυρο Tab, tabulator
θ/α, θετικοαρνητικός, θετικοαρνητική λογική, θετικοαρνητική άλγεβρα Boolean logic, Boolean algebra
θετικός τρόπος ζωής positive lifestyle, style de vie positif
θησαυρός, θησαυρός της γλώσσας thesaurus, treasure
θλιμμενούλης, θλιμμένος, :-( sad face, :-(
θόρυβος, παράσιτα noise
θύλακας cluster
ΘΥΡ1, ΘΥΡ2, COM1, COM2, COM3, PORT1
ΘΕΚ, θύρα εκτυπωτή LPT, line printer terminal
ΘΕΓ, Θύρα Επιτάχυνσης Γραφικών AGP, Accelerated Graphics Port
θύρα, (ΘΥΡ και ΘΕΚ) port, (COM ή LPT)
θυροσάρωση, θυροσαρώνω port scanning
θυρόσφηνα doorstop