Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΘΕΚ, θύρα εκτυπωτή
(1,2, παράλ.)
LPT, line printer terminal
 
 

Μια σχεδόν παλιά ιστορία όταν ήταν ανάγκη να καθοριστούν με κάποιο τρόπο οι θύρες εξόδου προς τον εκτυπωτή από το σύστημα. Θυρ1, Θυρ2, Θυρ3. Αυτό είναι πολύ εύκολο σήμερα. Τα βύσματα είναι τα ίδια, είσοδοι και έξοδοι εναλλάσσονται και το σύστημα αναγνωρίζει από μόνο τα περιφερειακά του.

Ο ΚΣΔ, ναν’ καλά (Καθολικός Σειριακός Δίαυλος, USB).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία