Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
placeholder, place holding
θεσικράτης, θεσικράτηση
 
 

Ο θεσικράτης είναι αυτός που κρατεί τη θέση που κανονικά θα είχε κάποιος άλλος. Δηλ. είτε τον αντικαθιστά στα καθήκοντα του είτε κρατεί (γεμίζει) τη θέση προσωρινά ώστε, μέσα στο πλαίσιο αλλαγών να μην την πάρει άλλος ή η θέση, αν κενωθεί, να μην χαθεί.
Στην υπολογιστική χρησιμοποιούνται στοιχεία θεσικράτες σε περίπτωση που τα κανονικά στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμη ή δεν έχουν ληφθεί. Επίσης θεσικράτες χρησιμοποιούνται για κατακράτηση αποθηκευτικού χώρου για χρήση του από δδμνα που αναμένονται.
 

Σημένει και πληρεξούσιος, αντικαταστάτης. 

Καταχώρηση: 12/11/2008 09:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία