Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Boolean logic, Boolean algebra
θ/α, θετικοαρνητικός, θετικοαρνητική λογική, θετικοαρνητική άλγεβρα
 
 

Μια μορφή άλγεβρας που βασίζεται σε δυο αξίες, αληθής ψευδής, λάθος ορθό, ναι όχι, θετικό αρνητικό. Αυτή η άλγεβρα με την δυαδική της μορφή συμπίπτει με το δυαδικό σύστημα λειτουργίας των υπολογιστών. Κάθε δυφίο παίρνει τιμή 0 ή 1 ή είναι ηλεκτρική φόρτιση ή απουσία φόρτισης.

Εφευρέτης της θτκρντκής άλγεβρας ήταν ο Άγγλος μαθηματικός του 19αι. Τζώρτζ Μπούλ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία