Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
cluster
θύλακας
(δίσκου)
 
 

Ο θύλακας είναι μια ομάδα τομέων (κοματιών) ενός δίσκου. Είναι η μικρότερη συνολικά διαχειριζόμενη μονάδα ενός δίσκου ή αποθηκευτικού χώρου. Το λειτουργικό σύστημα διεθυνσιοδοτεί τον κάθε θύλακα με ένα μοναδικό αριθμό και καταγράφει τους φακέλους του για εύκολη ανάκληση.
 

Οι θύλακες αποτελούν τη βάση της διευθυνσιοδότησης και οργάνωσης κάθε δίσκου. Το Σύστημα ΠΚΦ (Πίνακας Καταχώρησης Φακέλων, FAT) διατηρεί και ενημερώνει σύστημα ευρετηρίασης για τον κάθε φάκελο.
 

Το ΛΣ μπορεί κατά λάθος να σηματοδοτήσει ένα θύλακα ως χρησιμοποιημένο ενώ είναι άδειος. Υπάρχει τρόπος ανάκτησης χαμένων θυλάκων. Δεν υπάρχει σύστημα ανάκτησης φθαρμένων θυλάκων και τομέων αν είναι πραγματικά φθαρμένοι.
 

(Τις λέξεις «ομάδα», «συστάδα», «συστοιχία» που χρησιμοποιούνται για τον θύλακα τις έχουμε γι’ αλλού).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία