Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hot key
θερμό πλήκτρο, σχυρό πλήκτρο, εντολοδοτικό πλήκτρο
 
 

Πρόκειται για πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων που το πάτημα τους εγείρει την έναρξη ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν γράφεται η εντολή και δεν πατιέται το πλήκτρο Εισγη (Enter) το οποίο αντικαθίσταται από το θερμό πλήκτρο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία