Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
MIDI, musical instruments digital interface
ΨΜΔ, Ψηφιακή Μουσική Διεπαφή, Μουσική Διεπαφή Μίντι
 
 

Το Μίντι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι βασικά μια προτυποποίηση και ένα πρωτόκολλο που αφορά την κωδικοποίηση μουσικών ήχων, την μετατροπή τους σε δεδομένα που να είναι δυνατό να μεταβιβαστούν σε άλλη συμβατή συσκευή για αναπαραγωγή στην αρχική μορφή του ήχου.


Έτσι είναι δυνατό να παιχτεί το ίδιο κομμάτι μουσικής σε άλλο συνθετιστή, άλλο όργανο ή σε υπολογιστή. Είναι επίσης δυνατό να επέμβει κάποιος στα δδμνα και να τους αλλάξει την πίστη. Είναι δυνατό επίσης να έχεις «εικονικά μουσικά συγκροτήματα». Υπάρχουν λογισμικά που επιτρέπουν την σύνθεση μουσικής σε πρότυπο ΜΙΝΤΙ και την καταγραφή τους σε μουσικές νότες. Έτσι δεν είναι ανάγκη να ξέρεις μουσική για να γράψεις μουσικά κομμάτια. Όπως οι περισσότεροι που ασχολούνται με μουσική σήμερα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία