Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ψηφίο, ψηφιακός, ψηφιοποιώ, ψηφιοποιητής
digit, digital, digitize, digitizer
 
 

Ψηφίο είναι η στιγμή, ένας μικρός κόκκος, σ’ αντίθεση με τη γραμμή που είναι συνεχής. Και ψηφιακός είναι αυτός που φέρει πολλές στιγμές. Ο ψηφιακός δίσκος είναι γεμάτος από ψηφία, μικρούς κόκκους που ουσιαστικά είναι μικροσκοπικά μαγνητικά πεδία. Και μια ψηφιακή ραδιοφωνική μετάδοση είναι η μετάδοση πολλών τέτοιων ψηφίων.

Στην αντίπερα παλιά όχθη βρίσκεται ο αναλογικός που είναι γραμμικός. Οι παλιοί δίσκοι βινιλίου ήταν αναλογικοί, το σήμα που έφεραν ή που δημιουργούσαν ήταν συνεχές, μια συνεχής ροή αυξομειούμενου μαγνητικού κύματος. Η εποχή μας είναι ψηφιακή γιατί το ψηφίο είναι η βάση με την οποία λειτουργούν σχεδόν όλοι οι υπολογιστές. (Υπάρχουν και αναλογικοί υπολογιστές). Το ψηφίο ταιριάζει με το δυαδικό σύστημα λογικής που λειτουργούν οι υπολογιστές. Το ψηφίο, ως δυφίο (δυαδικό ψηφίο) παίρνει δυο αξίες, 1 ή 0, φόρτιση ή μη φόρτιση, ναι ή όχι, γούβα ή τούμπα πάνω σε ένα ΣΔ. Όλα όσα κάνεις στον υπολογιστή, όλα όσα βλέπεις και ακούς προέρχονται από επεξεργασία ψηφίων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία