Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ψφβλη, ψηφιοβολώ, ψηφιοβολή, χρονεντοπισμός
ping
 
 

 

   τριγωνική ψηφιοβολή, ψφβλίδα              ping triangulation  
   ηχοβολιστής, -ίζω, ηχοεντοπίζω, -σμός    ping2 sonar

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία