Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΨΠ, Ψηλής Πιστότητας
hi-fi, High Fidelity
 
 

Άρχισε ο όρος να παρέρχεται. Η προσπάθεια όμως για την αναπαραγωγή όσο το δυνατό πιο ψηλής πιστότητας, ως προς την αρχική εγγραφή, ήχου και εικόνας συνεχίζεται. Στα αρχικά στάδια, 10ετίες του ΄50 και ΄60, η προσπάθεια ήταν να αναπαραχθεί ο ήχος όσο πιο πιστά στα ραδιόφωνα και γραμμόφωνα της εποχής που κατά πολύ απείχαν από τις επαγγελματικές συσκευές των στούντιο εγγραφής και των ραδιοθαλάμων.
 

Αναπτύχθηκαν τα τετραφωνικά, στερεοφωνικά και ολόγυρα συστήματα. Ταυτόχρονα όμως η προσπάθεια επεκτάθηκε και προς τα πίσω, δηλ. και στις εγγραφές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός τελειοποιείται συνεχώς για ηχογραφή όσο πιο πιστά γίνεται όλων των χαμένων συχνοτήτων. Με την εισβολή της εικόνας στο σπίτι κάτι παρόμοιο γίνεται με την εικόνα. Ψηλής Πιστότητας εικόνα και ήχος είναι το στοιχείο του ανταγωνισμού.


Αυτός ο ανταγωνισμός επεκτείνεται σήμερα στα διάφορα μορφότυπα των φακέλων εγγραφής εικόνας και ήχου για υπολογιστές. Μετά από τόσες προσπάθειες για συμπερίληψη όλων των συχνοτήτων εικόνας και ήχου σε μια εγγραφή έρχεται ένας ακάλεστος και τα αναπαράγει σε ένα ΜΠ3όφωνο, που, με σύμπτυξη, αφαιρεί ένα μεγάλο αριθμό συχνοτήτων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία