Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
honeypot
ψηφιοπαγίδα
 
 

Ψηφιοπαγίδες στήνονται για να να πιαστούν οι ψηφιοπειρατές. Τι γίνεται είναι να στηθεί ένας διακομιστής, να συνδεθεί με το διαδίκτυο και να παίζει τον δύσκολο για να τραβήξει την προσοχή των ψηφιοπειρατών.
Η ψηφιοπαγίδα είναι το πρόγραμμα που παρακολουθεί τον τρόπο που δρα ο ψηφιοπειρατής, πώς καταφέρνει να περάσει ιστοφράκτες και να σπάσει κωδικούς. Ο ίδιος ο ψηφιοπειρατής δεν ξέρει ότι παρακολουθείται.
Με τον τρόπο αυτό σωρεύονται πολλά στοιχεία για τους ψηφιοπειρατές που χρησιμοποιούνται στην ενίσχυση ιστοφρακτών και μεθόδων κωδίκευσης.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία