Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΨΕΣ, Ψηφιακή Eπεξεργασία Σήματος
DSP, Digital Signal Processing
 
 

Δεδομένα σε ψηφιακή μορφή είναι πιο εύκολο να δεχτούν επεξεργασία παρά αναλογικά. Μπορούν να απομονωθούν, να αναδιαμορφωθούν και να αναλυθούν εν μέρει και συνολικά. Εφ’ όσον τα αναλογικά στοιχεία ψηφιοποιηθούν τότε επεμβαίνει ο Ψηφιακός Επεξεργαστής, που είναι ένας εξειδικευμένος επεξεργαστής για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αναλογικά σήματα είναι ο κόσμος γεμάτος: εικόνες, βίντεο, ήχους. Όλα αυτά για να τους γίνει επεξεργασία, και κυρίως για να συμπιεστούν, πρέπει εφ’ όσον ψηφιοποιηθούν να υποστούν την επεξεργασία του ΨΕΣ. (ή απόψε).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία