Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
keyword
λέξη-κλειδί, κλειδολέξη
 
 

Μια λέξη κλειδή δεν είναι μια απλή λέξη κειμένου. Είναι μια λέξη σημασμένη από το σύστημα ή από τον χρήστη που αποτελεί δείκτη σε ένα λήμμα ΒΔ. Οι κλειδολέξεις είναι σημαντικές στην Αναζήτηση για να παρουσιάσει τα πιο σχετικά στοιχεία. Πολλά προγράμματα επισημαίνουν από μόνα τους τις λέξεις κλειδιά ή ζητούν να τους κατατεθούν από τον χρήστη σε ειδικό πλαίσιο διαλόγου. Πολλά προγράμματα κατακρατούν ορισμένες κλειδολέξεις ως εντολές ή παραμέτρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός για λειτουργικούς σκοπούς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία