Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
λόγος ΠΛΥ, λόγος διαστάσεων
aspect ratio
 
 

Είναι ο λόγος πλάτους ύψους. Για παράδειγμα 4:3 είναι η κλίμακα πλάτους 4 προς ύψος 3. Αναφέρεται συνήθως στα μεγέθη γραφημάτων, εικόνων και κυρίως μιας οθόνης είτε του υπολογιστή είτε της τηλεόρασης. Ακόμα και τα ελαστικά των αυτοκινήτων έχουν ΠΛΥ.


Ο λόγος 4:3 είναι ο κλασικός της οθόνης της τηλεόρασης. Τώρα στενομάκραιναν τα πράματα, 16:9. Σε απλά μαθηματικά το πλάτος αυξήθηκε 4 φορές ενώ το ύψος τρεις φορές. Ο λόγος που έγινε αυτή η αλλαγή είναι επειδή οι περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες είναι γυρισμένες σε λόγο ΠΛΥ 16:9 και έτσι δεν θα χάνουμε εικόνα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία