Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
software entropy
λογισμική εντροπία, λογισμική μεγέθυνση
 
 

Έτσι ονομάζεται η τάση του λογισμικού να μεγεθύνεται με αποτέλεσμα να γίνεται πιο πολύπλοκο και δαπανηρό στη συντήρησή του. Βάλτο κι αυτό, βάλτο κι εκείνο στο τέλος τα λογισμικά συστήματα γίνονται τόσο μεγάλα που αποδιοργανώνονται ή θέλουν πραγματικά αφοσιωμένους μάγους της υπολογιστικής για να λειτουργήσουν. Ο ανασχεδιασμός του λογισμικού, πάντα με ξεκάθαρους στόχους, είναι η καλύτερη λύση στην πρόβλημα της λογισμικής εντροπίας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία