Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
shale gas, shale oil, gaz de schiste
λιθαέριο, λιθέλαιο
 
 

Λοιπόν, έχουμε το πετρέλαιο, μια πετυχημένη και διεθνοποιημένη λέξη για το λάδι που δεν βγαίνει από ελιές ή από  άλλα ελαιόκαρπα φυτά αλλά έχει σχέση με την πέτρα και πιο ουσιαστικά με το έδαφος. Δεν παράγεται, εξάγεται από το υπέδαφος.

Ξανάλοιπον. Εκτός από υπεδάφιες λίμνες πετρελαίου και αερίου έχει ανακαλύφθεί ότι πετρώματα όπως ο σχιστόλιθος εμπεριέχουν φυσικό αέριο και κπετρέλαιο. Μάλιστα οι εξυπνάκηδες γεωτρήτες εφεύραν τρόπους οριζόντιας διάτρησης μέσα σε γεωλογικά στρώματα σχιστόλιθου. Με υδρορωγμάτωση εξάγουν βεβαίως λιθαέριο και λαθέλαιο. Τι ωραία.

Καταχώρηση: 20/02/2013 00:14
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία