Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΛΣΘ, λισιθι, λόγος σήματος θορύβου
S/N, SNR, signal to noise ratio
 
 

Θόρυβος είναι το ανεπιθύμητο στοιχείο σε μια μετάδοση σήματος ενσύρματης ή ασύρματης. Ο θόρυβος ή παράσιτα, δημιουργούνται από κακές συνδέσεις, κοντινά καλώδια ρεύματος, από παρεμβολές άλλων μεταδόσεων κ.α. Ο ΛΣΘ μετράται σε dB (ντεσιμπέλ) με λογαριθμικό τρόπο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία