Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
λιγοβρασμένο, λιγοβρασμένο ρύζι
parboiled, partially boiled
 
 

Αναφέρεται γενικά για οποιοδήποτε τρόφιμο λιγοβράζεται για περισσότερη επεξεργασία. Γνωστό είναι το λιγοβρασμένο, μέσα στο φλούδι του, ρύζι. Όχι μισοβρασμένο γιατί τότε προχωρήσαμε πάρα πολύ.

Καταχώρηση: 10/02/2016 20:50
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία