Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΛΣΔΙΚ, λισιδικ, Λειτουργικό Σύστημα Δικτύου
NOS, Network Operating System
 
 

Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα ΔΙΚτύου δεν αναφέρεται σε εξειδικευμένο σύστημα ή πρόγραμμα λειτουργίας δικτύου αλλά στην δυνατότητα που μπορούν να έχουν, με επιπρογράμματα, τα διάφορα ΛΣ να λειτουργούν σε καθεστός δικτύου. Τα πιο γνωστά ΛΣ όπως τα Windows, Unix, Mac Os κ.α., έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας δικτύου, και αν δεν την έχουν μπορεί να τους προστεθεί. Εξειδικευμένα ο όρος αναφέρεται και σε επιπρογράμματα που μπορούν να ενδυναμώσουν τη λειτουργικότητα ενός δικτύου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία