Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΦΠΣ, φωτοπολλαπλασιαστής, σωλήνας φωτοπολλαπλασιασμού
PMT, photomultiplier, photomultiplier tube
Καταχώρηση: 02/06/2010 17:32
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία