Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
bright, brightness
φωτεινός, φωτεινότητα
 
 

Ένα στοιχείο ελέγχου με κουμπί, της καθαρότητας της εικόνας. Μέσα σε ένα φάσμα από μαύρο (0) μέχρι απαράδεκτα λαμπρό (100) ελέγχεται η εικόνα. Συνδυάζεται με έλεγχο της «αντίθεσης», δηλ. της διαφοράς μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών στοιχείων μιας εικόνας. Η φωτεινότητα είναι ένα από τα στοιχεία του χρωμοχώρου ΧΚΦ (χικαφί, Χρώση, Κορεσμός, Φωτεινότητα, HSB).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία