Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φορτιστής, φορτίζω, φόρτιση, αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένη
charger, charge, charging, discharge, discharged
 
 

Αναφέρεται στο τι κάνουμε σε μια μπαταρία. Τη φορτίζουμε. Χρησιμοποιούμε ένα φορτιστή και τη φορτίζουμε. Ούτε τη φορτώνουμε ούτε τη γεμίζουμε, τη φορτίζουμε με τον φορτιστή.

Υπάρχει και το αποφορτίζω, αποφόρτιση, αποφορτισμένος. Όχι εκφορτώνω, δεν είμαστε γομάρια.
 

Discharge σημαίνει και απαλλάσω από τα καθήκοντα, απολύω, απόλυση.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία