Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PMT, photomultiplier, photomultiplier tube
ΦΠΣ, φωτοπολλαπλασιαστής, σωλήνας φωτοπολλαπλασιασμού
Καταχώρηση: 02/06/2010 17:32
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία