Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
light pen
φωτογραφίδα, φωτόπενα
 
 

Η φωτογραφίδα είναι ένα μέσο εισαγωγής στοιχείων στον υπολογιστή. Είναι όπως το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Δείχνοντας με την φωτόπενα ένα στοιχείο σε μια επιφάνεια εργασίας με επιλογή τι ο υπολογιστής να το κάνει, εισάγεται στο σύστημα. Τίποτα άλλο, είναι ένας απλός δείκτης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία