Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
gender, gender gap
φύλο, φυλοτικός, φυλοτικό χάσμα
 
 

Ναι, φυλοτικό γιατί το φυλετικό έχει αλλες έννοιες και προεκτάσεις. Φυλοτικό που αναφέρεται στα δυο, και βάλε, φύλα.

Καταχώρηση: 21/11/2015 16:38
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία