Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
voice changer, voice enhancer
φωνητικός παραμορφωτής, φωνητικός διαμορφωτής
 
 

Με παραμόρφωση των συχνοτήτων μπορεί να αλλάξουμε στο αγνώριστο τη φωνή κάποιου ή και να τη βαλτιώσουμε. Η παραμόρφωση γίνεται αλλαγή της φωνής μέχρι το αγνώριστο. Η διαμόρφωση γίνεται για βελτίωση της φωνής. Αυτό μπορεί να γίνει με μηχανικό τρόπο ή με πρόγραμμα.

Καταχώρηση: 19/04/2015 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία