Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φωτοαγώγιμο, φωτοαγωγιμότητα
photoconductive, photoconductivity
Καταχώρηση: 16/02/2009 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία